Nyheter 10.09.2019 Paula Mikkola
-Målet är att vi ska visa upp och dela med oss av dom kunskaper och rika kulturtraditioner som finns längs ”Norrskensvägen” i Tornedalen. Det sade Marika Saranne, då hon presenterade interregprojektet. ”Our Stories” vid Tornedalsrådets turistseminarium I Haparanda.

”Our stories” är ett projekt som pågår under tre år mellan 2016 och 2019. Projektet har en budget på 1,1 miljoner euro som huvudsakligen kommer från Interreg Nord.

Projektet är ett samarbete mellan bland andra Lapplands universitet i Rovaniemi och Sverigefinska folkhögskolan I Haparanda.

Samla in kultur

Målet med projektet är att samla in olika former av kultur längs gränsen mellan Sverige, Finland och Norge efter ”Norrskensvägen”, från Torneå/Haparanda i söder till Tromsö i norr.

-Det handlar om det gemensamma kulturarvet som berättelser, musik, bilder och annat. Det är viktigt att det digitaliseras och sparas till eftervärlden, sade Marika Saranne.

 Berättelser på hemsidan

Berättelserna samlas sedan på projektets hemsida: www.ourstories.info

-Där kan vem som helst gå in och ta del av kulturen längs Norrskensvägen, sade Marika Saranne.

 Många unga

Projektet har haft 418 deltagare och 70 företag från alla dom tre deltagande länderna.

-62 procent av deltagarna har varit kvinnor och 38 procent män. 67 av deltagarna är unga under 24 år. Vi har vänt oss mycket till dom unga för att få med dom i arbetet. Det är viktigt att få ta del av unga som delar med av sina erfarenheter på dom många olika språk som talas längs Norrskensvägen, sade Marika Saranne.

 Fortsatt projekt

Dom ansvariga för projektet funderar nu på en fortsättning.

-Vi planerar för ett nytt projekt. Det finns ett stort intresse för detta. Projektet visar på den mångsidiga kultur som finns här uppe och vi samlar in den och sparar den digitalt till, sade Marika Saranne.