2020, Nyheter 20.01.2020 Paula Mikkola
-Många unga har engagerat sig i klimatfrågan. Det är första gången i historien som vi haft ett sånt stort engagemang av unga människor. Vårt regeringsprogram hade inte varit så ambitiöst när gäller klimatfrågan om inte dom unga hade mobiliserat. Det sade Krista Mikkonen (Gröna förbundet), miljö- och klimatminister i den nytillträdda finska regeringen, när hon invigningstalade vid den arktiska konferensen Arctic Spirit i Rovaniemi.

Det är fjärde gången som Arctic Spirit arrangeras i Rovaniemi. Arrangörer är Rovaniemi stad och Arctic center vid Lapplands universitet med stöd av bland andra miljöministeriet och jordbruksministeriet i Finland, samt den skotska regeringen, brittiska ambassaden i Helsingfors, den franska och kanadensiska regeringen.

 300 deltagare

Konferensen hade lockat drygt tre hundra deltagare från många länder runt om i världen. Dom flesta kom från Norden men det fanns även deltagare från USA, Kanada, Kina, Frankrike, Turkiet, Ryssland, Storbritannien, Tjeckien, Österrike, Tyskland, Litauen, Holland och Bangladesh.

 Klimatförändringarna

Huvudtemat för årets konferens var klimatförändringarna, med särskild inriktning mot hur det påverkar dagens unga och framtida generationer i Arktis. Konferensen var samtidigt en del av programmet för Finlands ordförandeskap i Europeiska unionen.

Arktis påverkas

Krista Mikkonen framhöll att just Arktis påverkas mest av klimatförändringen.

-Jag vill påminna om att det var här i Rovaniemi som vi 1991 höll en av dom första arktiska konferenserna. Redan då var påverkan störst i Arktis. Vetenskapen är enig om att just den arktiska naturen och miljön är extra känslig för klimatförändringar. Det är nu en global fråga och klimatkrisen är också en samhällelig kris, sade hon.

 Unga viktiga

Krista Mikkonen framhöll att dom ungas engagemang inte minst i Arktis är viktigt.

-Därför är jag glad att denna konferens låter dom unga komma till tals när vi ska rädda Arktis. Vi har en mycket viktig uppgift framför oss och framtiden skapas nu i detta rum, sade hon.

 Lång tradition av samarbete

Esko Lotvonen, stadsdirektör i Rovaniemi, hälsade deltagarna välkomna till staden.

-Det är fjärde gången sedan 2013 som vi arrangerar Arctic Spirit här i Rovaniemi. Jag har jobbat i fyra årtionden med arktiska frågor. Vi har en lång tradition av praktiskt samarbete här i Arktis, sade han.

Klimathänsyn i planering

Esko Lotvonen framhöll att det är viktigt att ta hänsyn till klimatförändringen i planeringen.

-Rovaniemi växer mycket med nya bostäder och vi får allt fler turister. Vi måste planera för det på ett miljövänligt sätt. FN:s klimatpanel har slagit fast att just Arktis drabbas hårdast av klimatförändringen, sade han.