Nyheter 03.01.2023 Kent Lidman
-Det har varit ett mycket viktigt projekt. Vi har hjälpt varandra, jobbat med varandra och varit lyhörda för varandra. Det sade Leena Törmälehto, OSAO, projektledare för ”Arbeta tillsammans” när hon summerade projektets tre år vid avslutningsseminariet i Haparanda/Torneå.

Ett av målen med projektet har varit att man skulle nå ut till minst 370 personer.

-Det har varit mycket bättre. Nu finns det över 1000 personer som har deltagit i projektets arrangemang och nätverk, berättade Leena Törmälehto.

Pandemin utmaning

Huvudmålet har varit att arbeta tillsammans över gränsen

– Med mer samarbete så ökar vi rörligheten över gränsen. Pandemin har varit en stor utmaning och vi har hittat nya lösningar att samarbeta, först digitalt och sedan live, sade Leena Törmälehto.

Även om coronapandemin varit en stor utmaning så har man också lärt många nya saker på grund av den.

-Det var många digitala möten i början. Då sparade vi samtidigt in resetiden. Den nytta vi förlorade av att inte träffas live har vi nu tagit igen när vi åter kunnat resa, sade Leena Törmälehto.

Nya möjligheter

Hon framhåller att projektet nu öppnat nya möjligheter att samarbeta både digitalt och live.

-Vi har Lappia, Utbildning Nord och Luleå tekniska universitet som jobbat ihop digitalt och byggt upp nya nätverk. Vi har också stor hjälp av Nordkalottrådets omfattande nätverk. Nätverken är mycket viktiga för ett ökat samarbete över gränserna, konstaterade Leena Törmälehto.

Nätverk

Hon framhåller särskilt vikten av lokala och regionala samarbetsnätverk.

-De är mycket viktiga för det dagliga vardagssamarbetet vi hela tiden har över våra gränser, sade Leena Törmälehto.

Kompetensbrist

Hon tog också upp den stora kompetensbristen som finns i norr.

-Alla länder på Nordkalotten behöver fler människor och ny kompetens. Då är det viktigt att vi drar åt samma håll och att vi globalt visar upp oss som en enhet, sade Leena Törmälehto.

Samarbete viktigt

Hon framhåller vikten av samarbete.

-Vi kompletterar varandra och vi har mer gemensamt än som skiljer oss åt. Vi har en god praxis av samarbete över gränserna som vi har stor nytta av, till exempel samarbetet i Utbildning Nord, sade Leena Törmälehto.

Konkret samarbete

Hon menar att ”Arbeta tillsammans” gett många konkreta resultat av ökat samarbete över gränserna.

-Alla konkreta resultat av att agera över gränserna är positivt och det är positivt att ändra attityder. Om vi ändrar små saker tillsammans så växer det och småningom till skapar en stor älv tillsammans, sade Leena Törmälehto.

Kent Lidman