Nyheter 28.06.2022 Paula Mikkola
-En viktig fråga är hur man ska hitta lösningar för mer finansiering i Arktis. Det sade Mika Riipi, tidigare ordförande i Nordkalottrådet och ordförande i styrkommittén för projektet "Arctic Investment Platform" (AIP), när han presenterade verksamheten och "European Investment Funds" (EIF:s) marknadsstudie med titeln "Finansiella förmedlare och spridningskapacitet  i NSPA-regionen”, vid NSPA konferensen i Skellefteå.

Mika Riipi menade att det handlar om att kombinera olika finansieringsmöjligheter att få mer pengar till satsningar i Arktis och NSPA-området.

-Det gäller att hjälpa våra företag och få fler att etablera sig i området. Därför måste man kombinera olika finansieringsmöjligheter på privat, offentlig, nationell och EU-nivå, sade han.

Tillväxt och investeringar

Utgångspunkten i EIF:s studie är mikro-, små- och medelstora företagens investeringar i NSPA-området. Det gäller främst pengar från privat kapital och riskkapital till investeringar för tillväxt och i linje med EU:s sammahållningspolitik, samt till innovationer, hållbarhet och grön omställning.

-Det handlar om att få in nytt kapital i området och satsningar till exempel inom gruvindustri, bioteknik och till nya tillväxtföretag, sade Mika Riipi.

Samarbetar om satsningar

EIF är en finansiell förmedlare i NSPA-området Sverige och Finland och samarbetar med 18 andra för satsningar på 185 miljoner euro i 29 olika fall.

-Omkring 40 procent av satsningarna var i Uleåborgsregionen,14 procent i Norra Savolax i Finland och tio procent i Norrbotten. Det handlar om riskkapital i nio fall och privat kapital i sju fall, berättade Mika Riipi.

För liten marknad

Återkopplingen från finansförmedlare som intervjuats visade att det behövs en mer systematisk och sammanhållen strategi för att stödja entreprenörer och innovatörer.

-Det framkom också att marknaden i NSPA-området kan upplevas som för liten och heterogen för speciella satsningar, sade Mika Riipi.

Bättre modell

Slutsatserna i marknadsstudien blev bland annat att det behövs investeringar för att bygga en urban och affärsmässig infrastruktur för en uppgraderad och grön övergång. Man är inte heller ännu redo för stora investeringar på mellan 60–100 miljoner euro i området.

-Det behövs också en bättre anpassad och testad modell för den nuvarande situationen på marknaden för att kunna förlita sig på kommersiella banker, med stark regional förankring som har ett geografiskt fokus. Vi rekommenderar NSPA-regionerna att diskutera marknaden och möjligheter för en ökad medverkan med även finansiella satsningar, sade Mika Riipi.

Hjälp till investeringar

Minna Leisvori, senior rådgivare vid EIF framhöll att deras uppgift var att hjälpa företagen till investeringar.

-Det är ni som är experter på vad som behövs. Många av oss har ju aldrig sett hur det är att leva i ett nordligt land, sade Minna Leisvori.

Kent Lidman