Nyheter 24.05.2019 Paula Mikkola
-Resultatet har blivit mycket bra och vi har haft fler deltagande företag än vi hade som mål när vi startade projektet. Det sade Tuula Ajanki, projektledare för interregprojektet ”Utveckling av Nordkalottens gränstjänsts näringslivsvägledning”, när projektet anordnade temadagar för gränslöst näringsliv i Narvik. Nordkalottrådet var en av arrangörerna.

Temadagen hade samlat ett tjugotal deltagare från hela Nordkalotten och var samtidigt en avslutning på interregprojektet. Det har pågått sedan 2016 och Nordkalottrådet har varit högst ansvarig för projektet.

Brist på information

Bakgrunden är att hjälpa företag att starta verksamheter och öka mobiliteten över gränserna på Nordkalotten.

-Största hindret för företagen har varit brist på information. Dom ska få information och personlig vägledning av dom nordiska gränsregionala informationstjänsterna, sade Tuula Ajanki.

 Utveckla nätverk och verktyg

Projektets uppgift har varit att bygga upp Nordkalottens Gränstjänsts kompetens och ett gränsöverskridande nätverk av sakkunniga företagsrådgivare.

-Projektet ska utveckla verktyg för vägledningen och att utveckla Gränstjänstens serviceutbud till näringslivet, sade Riitta Leinonen, ansvarig för projektet vid Nordkalottens Gränstjänst i Storfjord.

-Det har blivit en stor förändring under projekttiden. Företagen vill göra rätt, man är medvetna om olika regler och har fått bättre rutiner för att klara av det. Företagen har ofta mycket att göra och vågar inte lita på informationen som finns på myndigheternas hemsidor, utan behöver personlig bekräftelse och vägledning att de har uppfattat det rätt. Ofta är det också språkmissförstånd, sade Tuula Ajanki.

 Öveträffade målen

Projektet hade som mål att få med 150 små-, och medelstora företag då det gäller kompetensutvecklingsinsatser över gränserna.

-Vi fick med 323 deltagare på utbildningar och seminarier som vi arrangerade, mer än dubbelt så många som målet var. Då det gället antal företag som får annat stöd en ekonomiskt hade vi målet att få med 90 företag, och vi fick med 141 företag. Det är också mycket över målet, sade Tuula Ajanki.

 Flest inom tillverkning

Inom vilka branscher har man projektet då väglett flest företag?

-Dom flesta arbetar med tillverkning av olika slag. Många är hantverkare som vill sälja sina produkter över gränserna. Det är också många inom byggbranschen. Det är en bransch där det finns många olika regler i dom olika länderna, sade Eleonoora Väänänen, vid projektet hos Nordkalottens Gränstjänst i Torneå.

-Det är särskilt många bygg- och anläggningsentreprenörer i Troms som behöver hjälp. Där byggs det mycket och reglerna kan vara svåra. Det är också många samiska företagare som behöver hjälp, sade Riitta Leinonen.

 Skattefrågor och rekrytering

Vad behöver då företagen hjälp med?

-Mycket är kopplat till olika skatteregler. Det handlar också om registrering av företag och företagsformer i det andra landet. Om rekrytering och utplacering av anställda, om branschspecifika standarder. Där handlar det som sagt var mycket inom byggbranschen, sade Tuula Ajanki.

-Moms på arbetsmaskiner mellan Norge och Sverige/Finland har varit ett svårt och mycket omdiskuterat gränshinder, sade Riitta Leinonen.

 Många seminarier och kurser

Näringslivsprojektet har anordnat ett stort antal seminarier, informationstillfällen och utbildningar över hela Nordkalotten. Det har handlat om allt från moms på arbetsmaskiner, närproducerad mat på Nordkalotten, affärsråd, utbildning om ny finsk lag om paketresor till export-, och tullfrågor och utbildningsdagar om byggbranschen.Projektet avslutas den sista maj 2019.