Nyheter 11.09.2022 Paula Mikkola
-Projektet har handlat mycket om attityder och beteendeförändringar i samhället och bland människor. Det sade Jan Kemi, projektledare för Interreg-projektet ”Folkverkstan” när han presenterade resultatet av projektet vid ett webbseminarium.

Vi har tidigare berättat om ”Folkverkstan”. Projektet startade i februari 2020 och avslutas i september i år. Projektet har drivits av Föreningen Norden Norrbotten. Huvudfinansiär har varit Interreg Nord. Bland övriga finansiärer märks Nordkalottrådet, Lapplands förbund, Region Norrbotten och ett antal kommuner i norra Sverige och Finland.

Digitala aktiviteter

– En månad efter att vi startat projektet så bröt coronapandemin ut. Det gjorde att vi fick lägga om hela planeringen och övergå från fysiska aktiviteter till huvudsakligen digitala. Vi har haft 900 deltagare i projektets aktiviteter, berättade Jan Kemi.

Reparera mer

Utgångspunkter och drivkrafter i ”Folkverkstan” har varit att reparera mer och öka livslängden på grejer och göra det själv och med hjälp av andra, att öka tillgängligheten i traditionellt och nytt hantverkskunnande, att skapa fungerande mötesplatser i samhället för reparation och underhåll samt att få med kommunerna i detta arbete.

-Ytterst handlar det om att sköta om det vi har och återanvända mer. Det handlar om beteende-, och attitydförändringar och en grön omställning av samhället. Därmed minskar vi också trycket på jordens resurser, sade Jan Kemi.

Mötesplatser

Ett av projektets mål har också varit att skapa mötesplatser för reparation och underhåll.

-Vi gör det bäst tillsammans och vi lär av varandra. Dessa mötesplatser blir därför också sociala och uppmuntrar till social innovation, säger Jan Kemi.

Projektet handlar också om att få med kommuner och regioner i arbetet.

-Det finns redan mycket som pågar regionalt och kommunalt. De har egna strategier för att nå ”Agenda 2030”, som är FN:s klimatmål, sade Jan Kemi.

Praktiskt arbete

Mycket av arbete ”Folkverkstan” har varit praktiskt.

-Vi har varit med i praktiska testmiljöer i pilotverkstäder och olika evenemang både i Sverige och Finland. Där har vi utvecklat verktygslådor för olika reparationer och underhåll. Vi har också medverkat till teoretisk kunskapssökning bland annat genom föreläsningar, sade Jan Kemi.

Utmaningar

Vilka har då varit de största utmaningarna?

-Det handlar om att få till ändrade beteenden och attityder att fungera i vardagen samt att få till samverkan mellan kommuner och medborgare, säger Jan Kemi.

Utveckla handboken

”Folkverkstan” presenterar en slutrapport av projektet i september. Men vad händer efter det?

-Det handlar bland annat om utbildningar med handboken vi tagit fram som grund. Liksom att förvalta och utveckla handboken, sade Lars Hallberg, styrelseledamot i Föreningen Norden som haft ansvaret för projektet.

Kunskapsöverförande

Då det gäller kunskapsöverförandet kan man väl göra det med hjälp av filmer.

-Man kan lägga ut filmer på nätet, till exempel om hur man fixar sin cykel eller andra reparationer och på det sättet uppmuntra till återanvändning och kunskapsöverföring, sade Lars Hallberg.

Han tror på fler hantverkstjänster i framtiden.

-Hantverkstjänsterna är viktiga. Allt blir dyrare och då vill människor laga mer. Det kommer att behövas mer till exempel skomakare, sade Lars Hallberg.

 

Hållbart liv i Norden

Han vill utveckla samarbete mellan universitet och samhället och mellan länder då det gäller ökad hållbarhet.

-Norden ska vara en förebild i världen då det gäller att uppfylla klimatmålen i FN:s Agenda 2030. Vi ligger långt framme i den gröna omställningen. Vi arbetar för att vi i Norden ska ha ett hållbart liv på jorden, sade Lars Hallberg.

Kent Lidman