Nyheter 23.03.2022 Paula Mikkola
Klimatförändringen går snabbare i Arktis än i andra delar av jorden. Därför har Arktis ett stort behov av snabba insatser i den gröna omställningen. Det konstaterade Michael Mann, EU:s arktiska ambassadör, när han medverkade vid Kirkeneskonferensen.

Vi har i tidigare artiklar på denna sida berättat att EU har tagit fram ett särskilt program för Arktis och den gröna omställningen. I korthet handlar det bland annat om att sätta stopp för olje-.och gasutvinning i Arktis, att man satsar på grön omställning inom industrin, innovationer och en hållbar regional utvecklig i nära dialog med dom som bor och verkar i Arktis. Det bor drygt 5 miljoner människor i Arktis.

Olja och gas i marken

-EU vill att oljan och gasen ska stanna i marken och att man inte ska öppna nya gas- och oljefält utan istället utveckla fossilfri energi och bränslen. Vi ska satsa på gröna jobb, hållbara transporter, en hållbar utveckling och fredlig samexistens i Arktis.  Arktis ska vara ledande i arbetet med klimatomställningen. Vi vill minska plastanvändandet, bli koldioxidneutrala och satsa på hållbara transporter, sade Michael Mann.

Kvinnor och unga ska stanna

Han framhöll även att man ska ta tillvara dom lokala innovatörer som finns. Och satsa på att få unga att stanna kvar i Arktis.

-Det är särskilt viktigt att vi får unga kvinnor att stanna kvar i Arktis. Vi behöver ge dom jobb och förutsättningar att bo kvar. Vi vill också satsa på lokala innovatörer bland annat med hjälp av dom pengar som man kan få via EU:s fonder, sade Michael Mann.

Jobb för unga

Daria Makhotina är ordförande i Barents Youth Council.

-Barents framtid hänger på att vi lyckas med detta och att få dom unga att vilja bo i Barents. Då är det viktigt att också skapa jobb för unga. Vi måste ha fokus på klimatomställningen och stödja arktiska utbildningsprogram, sade hon.

Arktiska energisystem

Nikolaj Kortsjunov, rysk ambassadör för Arktis, framhöll att man måste utveckla hållbara arktiska energisystem.

-Transporterna och energin i Arktis är fortfarande helt fossilberoende. Vi måste utveckla mer program för gröna och hållbara energisystem. Vi måste utveckla infrastrukturen med hållbara system, sade han.

Nikolaj Kortsjunov framhöll också vikten av grön ekonomi i Arktis.

-Vi måste ge mer makt till dom arktiska samhällena för att klara det gröna skiftet, sade han.

Gemensam strategi

Jari Vilen, finsk ambassadör för Arktis, menar att den gröna omställningen i Arktis är en stor utmaning, men ger också stora möjligheter.

-Det gäller att utveckla en gemensam strategi och få en global påverkan. Många kommuner och regioner har egna planer och det gäller att dessa koordineras så att man inte jobbar mot varandra. Vi måste ha öppna gränser så vi kan arbeta tillsammans, sade han.

Han framhöll också att flera stora gröna industrisatsningar är på gång i Arktis.

-Vi har dom gröna industrisatsningarna och investeringarna i norra Sverige och biosatsningen i norra Finland. Kemi är min hemstad och där satsar man en miljard euro på grön energi. Sverige bygger stora vindkraftsparker. Vi kan också behöva kärnenergi i en övergångsfas, sade Jari Vilen.

Jorden har feber

Silje Karine Muotka är president i det norska sameparlamentet.

-Samerna påverkas särskilt mycket av klimatomställningen. Moder jord har feber. Vi måste kyla ned henne och vi är en del av lösningen. För urfolken är den biologiska mångfalden viktig, sade hon.

Silje Karine Muotka berättade att man ska anordna en samisk vecka i Bryssel nästa år så att beslutsfattarna i EU får upp ögonen för samernas rättigheter.

-Det är viktigt att EU respekterar dom mänskliga rättigheterna för urfolken och vi är EU:s urfolk. Vi drabbas hårt av klimatförändringen och kan på många sätt arbeta för en grön och hållbar utveckling, sade hon.

Kent Lidman