2020, Nyheter 13.11.2020 Paula Mikkola
-I actionplanen för att öka samarbetet i norr, föreslår projektet åtgärder inom fyra områden, regional utveckling, socialt hållbar utveckling, gränsöverskridande arbetsbaserad rörlighet och utveckling av e-tjänster. Det sade Mervi Heikkinen, Uleåborg, vid Interregprojektet ”Academic Norths” slutkonferens. På grund av restriktioner under den pågående Coronapandemin arrangerades konferensen från Uleåborg online på nätet.

Academic North har pågått i två år. Projektets huvudsyfte är att underlätta den akademiska arbetsrelaterade gränsöverskridande rörligheten i norra Sverige, Finland och Norge. Projektet har haft en budget på över 530 000 euro, varav merparten kommer från Interreg Nord. Projektet leds av Universitetet i Uleåborg tillsammans med Luleå tekniska universitet och Norges arktiska universitet i Tromsö.

Arctic Five

Projektet framhåller att forskning och innovationer är nyckeln till utvecklingen i den arktiska regionen. I den utvecklingen spelar ”Arctic Five” en viktig roll. Det är samarbetet mellan universiteten i Tromsö, Rovaniemi, Luleå, Uleåborg och Umeå. Ett av projektets syften är att utveckla det samarbetet mer inom flera frågor som hänger samman med utvecklingen i Arktis.

Gränsöverskridande jobbsökande

Vid projektets slutkonferens ”Arctic North Summit” deltog flera talare från dom olika universiteten men även dom nordiska samarbetsministrarna i Sverige och Finland. Frågor som togs upp var gränsöverskridande jobbsökande i norr, rekryteringsprocessen, jämställdhet i arbetslivet, och stöd till att låna ut arbetskraft över gränserna. Se separata artiklar.

Actionplan

Slutdokumentet har rubriken ”Academic North call for Action”. I det står det att sedan den nordiska passunionen kom till i början av 1950-talet har nordiska medborgare kunna resa och arbeta i annat nordiskt land utan att behöva uppehålls-, och arbetstillstånd. Modern informationsteknologi har senare ökad flexibiliteten i arbetslivet.

Projektets fyra åtgärdsområden syftar till att underlätta arbetslivet och samarbetet över dom nordiska gränserna likväl som en bättre jämställdhet mellan könen.

Regional utveckling

Det behövs en plan för regional utveckling för att öka samarbete och kommunikationerna mellan dom fem arktiska universiteten, privata företag och offentlig verksamhet. Forskning och innovationer vid universiteten ska utvecklas i samarbetet för att möta behoven i arbetslivet och servicen i regionen. Dessutom ska dom fem arktiska universiteten, privata företag och offentliga verksamhet arbeta för en ökad jämställdhet mellan könen.

Socialt hållbar utveckling

Då det gäller socialt hållbar utveckling är det viktigt med jämställdhet, prioriteringar och mångfald. Det handlar också om att ordna arbete, social omsorg, bostad och annat som behövs till dom anställdas familjer när dom byter arbetsort. Dom fem arktiska universiteten, privata företag och offentlig sektor ska annonsera efter nya medarbetare på en gemensam online plattform och i sociala medier.

Gränsöverskridande rörlighet

Inom området gränsöverskridande arbetsbaserad rörlighet är det viktigt att Nordiska rådet och dom nationella nordiska parlamenten tar bort gränshinder och annan byråkrati och praktiska hinder som försvårar rörligheten över dom nordiska gränserna i arbetslivet.

En lösning kan vara ett så kallat gränspass för dom människor som lever och arbetar i norr. Regionala myndigheter ska ta initiativ till nya kreativa vägar att lösa dom problem som finns med gränsöverskridande rörlighet som till exempel, pensioner, social säkerhet, försäkringar.

E-tjänster

Då det gäller att utveckla användandet av e-tjänster kan man använda det inom många områden som gränslöst e-arbete, e-utbildning, e-hälsa och mycket annat.

Men det finns många gränshinder mot att arbeta åt en arbetsgivare i ett annat land, som skatter, social säkerhet och annat. Dom problemen måste lösas snabbt. Nordiska rådet och dom nordiska parlamenten måste göra det enklare för gränsöverskridande arbete även inom e-sektorn.