2021, Nyheter 09.03.2021 Paula Mikkola
-Interreg Aurora ger oss möjligheter att höja oss på nationell och internationell arena. Det är viktigt för kommande utmaningar. Det sade Jan Dölör, Alta museum, och tidigare med i styrgruppen för Interreg Nord, när han medverkade vid webbseminariet om nya interregprogrammet Aurora.

Jan Dölör framhöll att vi lever i ett glest befolkat område med långa avstånd och många utmaningar då det gäller hållbar utveckling.

Foto: Samfunnsbedriftene.no

Starka tillsammans

-Vi kan vara starka tillsammans. Turister som besöker oss, som ett exempel, bryr sig inte om nationsgränserna, utan ser hela området som en enhet. Genom samarbete höjer vi regionens värde över gränserna, sade Jan Dölör.

Långa avstånd

Det finns många små och medelstora företag i Interreg Auroras programområde som arbetar över långa avstånd.

-För dom är det viktigt att dela kompetens och kunskaper. Interreg ger dem stora möjligheter, inte minst när det gäller teknisk utveckling, sade Jan Dölör.

Nya nätverk

Han framhöll också möjligheterna att genom interreg utveckla nya nätverk.

-Det är viktigt med nätverk, och interreg är en arena för att lära känna varandra. Då undviker man missförstånd, får nya perspektiv och hittar nya lösningar på samarbeten. Covid 19 har inte varit bra, eftersom fysiska möten är viktiga för att bygga nätverk, sade Jan Dölör.

Stora möjligheter

Anne Sormunen, vid centrala Österbottens regionkontor, ser stora möjligheter i det nya utvidgade programområde som interreg Aurora omfattar.

-Det nya programområdet ger oss nya experter och nya kontakter. Det är också stora utmaningar med att bygga ett nytt område och få klart allt i tid, sade hon.

E-hälsa

E-hälsa är ett område som Anne Sormunen tycker är viktigt i det nya interregsamarbetet.

-Det gäller att utveckla den nya remote-tekniken inom hälsoområdet. Det är även viktigt för små mikroföretag, sade hon.

Foto: Lestijoki.fi

Industrisamarbete

Anne Sormunen ser även stora möjligheter till nya samarbeten inom industrin och administration.

-Inom administration finns många elektroniska system som vi kan dra nytta av för att underlätta arbetet. Efter gryningen kommer ljuset och genom samarbeten kan vi utvecklas mot något bra, sade hon.

Transportsamarbete

Susanna Ehrs vid Österbottens region, tycker det är viktigt med samarbete då det gäller transporter.

-Det behövs fria transporter och fri rörlighet över gränserna, sade hon.

Mathias Lindström, direktör vid Kvarkenrådet, framhöll vikten av planering.

-För att få finansiering från de stora investeringsprogrammen i Europa behövs det mycket planering. Planering ger oss möjligheter till dom stora pengarna. Vi har bra erfarenheter av det i vår region. I maj startar trafiken mellan Umeå och Vasa, med en ny, världens mest miljövänliga färja, med det passande namnet Aurora, sade han.