Nyheter 11.04.2022 Paula Mikkola
-Rysslands invasion i Ukraina ändrade radikalt det geopolitiska läget globalt och nationellt. Det tvingar oss överväga även regionernas internationella samarbete på nytt. Det sade Jari Vilén, finsk ambassadör för Barents och den nordliga dimensionen, när han medverkade vid Nordkalottrådets möte i Rovaniemi.

Han tror att effekten på samarbete med Rysslands blir långvarigt.

– Det är omöjligt att bedöma om vi någonsin kan återvända till det gamla sättet att samarbeta med Ryssland. Därför måste vi nu satsa mer på gränssamarbetet mellan Finland, Norge och Sverige och samtidigt behålla samarbetena i Östersjön och de arktiska områdena, sade Jari Vilén.

Möte i Lappland

Han föreslår att Nordkalottrådet organiserar ett möte för de aktörer, förutom Ryssland, som deltog i Barentssamarbetet.

 -Lappland är beredd att fungera som värd för ett sådant Barentsmöte tidigt i höst. Det är viktigt att få med även nationella politiker till mötet, sade Mika Riipi, Lapplands förbund.

Nya samarbetsroller

Jari Vilén menar att det nu är viktigt att skapa gemensam förståelse för olika internationella och gränssamarbetsaktörernas nya roller och uppgifter

– Det gäller att hitta innovativa sätt att samarbeta i framtiden. Jag besöker regionerna för att hitta konkreta samarbetsprojekt som utvecklar det internationella samarbetet vidare på nordiskt-arktiskt nivå, sade Jari Vilén.

Utvecklingsprogram i norr

Han ska inom de närmaste veckorna besöka Sveriges och Norges utrikesdepartement för att diskutera med dem hur Barentssamarbetet ska fortsätta utan Ryssland.

– Nordkalottregionerna ska samarbeta för att få nationella regeringar ta fram ett eget utvecklingsprogram för norra Norden, sade Mika Riipi.

Kent Lidman