Nyheter 04.11.2019 Paula Mikkola
Det finns många stora utmaningar som måste lösas när man planerar och bygger interkontinentala godstransportkorridorer. -Alla framtida järnvägsrutter på Nordkalotten ser ut att sammanstråla i Torneå. Det är tåglinjer från södra Finland, från Norge, Sverige, Ryssland och Asien. Alla vägar leder inte till Rom, utan till Torneå. Det gör Torneå/Haparanda till en viktig knutpunkt för interkontinentala godstransportlinjer, sade Stig Nerdal, direktör vid Transportutveckling AS i Norge, när han medverkade vid konferensen ”On the Border” i Torneå.

Vad är då internationella transportkorridorer?

-Det är att man transporterar samma godsenhet från dörr till dörr hela vägen mellan mer än en kontinent. Det kan också vara två eller fler olika transportsätt. Det är viktigt att ha fokus på miljön för transporter på land och till havs, säger Stig Nerdal.

Svagaste länken

Han framhåller vikten av att transporten fungerar hela vägen.

-En transportlösning är inte bättre än den svagaste länken. Oavsett var länken brister så är inte din kund nöjd. Varje del av transporten kan vara mer eller mindre komplicerad och problem som måste lösas kan uppstå var som helst, sade Stig Nerdal.

Olika spårvidder

Ett problem som måste lösas är att det är olika spårvidder på järnvägarna i Norge/Sverige mot Finland/Ryssland.

-Det kan lösas med att tågen lyfts över till andra hjulpar, att man byter hjulaxlar på tågen eller att man bygger nya järnvägar. Det måste sättas i relation till vad det kostar i form av investeringar, längre transporttider och en ökad risk, sade Stig Nerdal.

Tåg eller lastbil?

En lång transport kostar också mer och tar mer tid än en kort.

-Om man till exempel jämför en lång transport mellan Petrozavodsk i Ryssland och Bishkek Kyrgyzstan så är det en sträcka på 1696 kilometer. Ett tåg kan ta 112 gods på en gång medan det behövs många fler lastbilar om varje lastbil tar 6 godsenheter. Det blir dyrare och tar längre tid vid varje gränskontroll. Det blir 1219 procent dyrare att transportera den godsmängden på den sträckan med lastbil än med tåg, sade Stig Nerdal.

Utbyggd kapacitet

Vad behövs då för att utveckla Torneå/Haparanda till en knutpunkt för internationella godstransporter?

-Det handlar om en utbyggd kapacitet med mer utrymme och en ökad effektivitet i godshanteringen, sade Stig Nerdal.