2021, Nyheter 12.03.2021 Paula Mikkola
-Det är en utmaning med samarbeten över så stora områden. Men det ger oss också stora möjligheter.  Jag är glad över att även Norge är med i samarbetet i Interreg Aurora. Det sade Iiris Mäntyranta, programdirektör vid länsstyrelsen i Norrbotten, när hon medverkade vid webbseminariet.

Iiris Mäntyranta arbetade med att ta fram det tidigare Interreg Nord programmet och hon arbetar nu även med det nya Interreg Aurora som i fortsättningen ska omfatta två

programområden: Ett för dom nordligaste delarna av Sverige, Norge och Finland, och ett annat för Sapmi område i samma länder.

Klart under hösten

Hon hoppas att Interreg Aurora ska vara helt klart under hösten.

-Vi räknar med att programmet kommer upp i EU-kommissionen i september och då kan projekten börja starta från början av 2022. Vi är ett av de största programområden bland alla EU-program, sade Iiris Mäntyranta.

Olika projekttyper

Det ska finnas flera olika projekttyper i Interreg Aurora.

-Det är mikroprojekt, där vi tror att den totala budgeten hamnar på max 60 000 euro. Sedan har vi småprojekt med en planerad budget på högst 200 000 euro. Därefter dom reguljära projekten som kan ha en budget på över 200 000 euro, berättade Iiris Mäntyranta.

Grönare Europa

En av hörnstenarna i programmet är miljöfrågor och ett grönare Europa.

-Den överskuggande inriktningen är att integrera miljöfrågor i programmet för en hållbar utveckling, sade Iiris Mäntyranta.

Miljödokument

För den strategiska miljökonsekvensanalysen av Interreg Aurora tar man kontakt med miljömyndigheterna i respektive land. De ska ge sina synpunkter på programförslaget och försäkra att hållbarhetsmålen blir uppmärksammade.

-Vi planerar också för en särskild hearing i dessa frågor i april. Vi måste integrera miljökonsekvensanalysens slutsatser i programdokumentet och analysen ska vara en del av det slutliga Interreg Aurora programdokumentet, sade Iiris Mäntyranta.