2020, Nyheter 17.06.2020 Paula Mikkola
-Vi har haft en ökning med 400 procent, mellan 15 mars och 10 maj i år om man jämför med samma tid i fjol, då det gäller förfrågningar och andra aktiviteter där man söker hjälp med gränshinder. Det sade Päivi Koivupalo, vid Nordkalottens Gränstjänst i Torneå, när hon presenterade Covid 19:s påverkan på gränshindersarbetet vid Nordkalottrådets möte i Luleå.

Om det är någonstans som Coronapandemin märks tydligt så är det i gränsområdena.

-Under veckan 17/4-3/5 minskade trafiken mellan Sverige och Finland på Nordkalotten med 97 procent, om man jämför med motsvarande vecka i fjol. Från över 348 786 gränsövergångar till 9 491. Likadant med gränsen mellan Finland och Norge där minskningen också var 97 procent, från 59 017 gränsövergångar samma vecka i fjol till 1913 gränsövergångar i år, sade Päivi Koivupalo.

 

Godstransporter och arbetspendling

Det handlar om godstransporter och arbetspendling.

-75 procent av dom som åkte till Sverige var finländare och 15 procent svenskar. Det är mest arbetspendlare och en del godstrafik, sade Päivi Koivupalo.

Fler söker hjälp

Antalet förfrågningar hos Nordkalottens Gränstjänst har som sagt var ökat med 400 procent mellan 15 mars till 10 maj i år om man jämför med samma tidsperiod 2019.

-Vi har haft 726 aktiviteter av olika slag, alltså förfrågningar om hjälp och stöd under denna tid i år. I fjol hade vi 17 aktiviteter samma period, säger Päivi Koivupalo.

Restriktioner ger gränshinder

Det utökade behovet av hjälp består nästan enbart av gränshindersproblem som uppstått som en följd av dom olika ländernas restriktioner för att minska smittspridningen av Covid 19.

-Det har varit svårt med varutransporter, och många underleverantörer har inte kunnat leverera över gränserna. Det är också stora problem med 14-dagars karantänen. Svårt att arbeta i ett land om man måste sitta 14 dagar i karantän vid varje gränsövergång, sade Päivi Koivupalo.

Skatt på distansarbete

Det finns en rad gränshinder som man inte lyckats lösa. Förutom varuleveranser mellan Sverige och Finland och tillstånd till underleverantörer, så är det oklart hur man ska beskatta distansarbete hemifrån om man bor i ett land och jobbar i ett annat.

-Som regel är beskattningen i arbetslandet, men om man då sitter hemma och jobbar i boendelandet så hur blir beskattningen där. Vi saknar också gränsregional statistik och vet egentligen inte hur många det är som pendlar, sade Päivi Koivupalo.

Arbetsplikt 

Andra gränsproblem som inte är lösta är att det är olika rekommendationer om restriktioner i arbets-, och bosättningslandet.

-Om man har arbetsplikt vem betalar då om Finland stänger sin gräns, undrar Päivi Koivupalo.

Ytterligare ett problem är om man bor i ett land och äger en fastighet i ett annat land.

-Hur ska man då kunna underhålla sina fastigheter om man inte kan komma dit utan en lång karantän, sade Päivi Koivupalo.

Lösta gränshindersproblem

Det finns dock några gränshindersproblem som man har löst. Bland annat arbetspendlingen från den 14 maj.

-Nu behöver arbetspendlingen inte anses som nödvändig utan det räcker med att man har ett arbetsuppdrag i det andra landet. Man behöver inte heller längre bevisa ett arbetsintyg av sin arbetsgivare för att åka över gränsen. Det räcker med att man har ett ID-kort och att man fyller i en hälsoblankett, sade Päivi Koivupalo.

Lättare hälsa på

Ett annat gränshinderproblem som löstes med nya regler den 14 maj är att det blev lättare att kunna åka över gränsen och hälsa på sina släktingar och bekanta till exempel vid bröllop och begravningar.

-Frågor om statlig lönegaranti, socialförsäkringar och korttidsarbete/permitteringar är också lösta, sade Päivi Koivupalo.

Elektroniskt ID

Då det gäller gränsen mellan Norge och Finland är det största problemet avsaknaden av ett elektroniskt ID.

-Det behövs till exempel för att betala ut dagpenningar över gränserna. Det finns dom som inte fått ut dagpenning på två månader på grund av stängda gränser och avsaknad av elektroniskt ID, sade Ellen Rydningen vid Nordkalottens Gränstjänst i Skibotn.

Det har även varit svårt för vårdpersonal som jobbar i Norge men är bosatta i Sverige eller Finland.

-Dom har haft svårt att komma hem utan en lång karantän. Men från 7 maj upphörde karantänsbestämmelserna för dom som bor i Norge och Finland, sade Ellen Rydningen.

Olika regler

Ett stort problem är att reglerna är så olika i dom olika länderna på Nordkalotten.

-Det ställer till stora problem för gränspendlarna. Många från Norge har haft campingvagnar på den finska sidan. Dom har inte kunnat komma över gränsen till sina vagnar förrän alldeles nyligen, sade Ellen Rydningen.