2021, Nyheter 15.12.2021 Paula Mikkola
-Tilliten i det internationella samarbetet har gått förlorad. Istället vänder vi oss inåt mot nationalstaten. Det sade Johan Strang, professor och nordensforskare vid Helsingfors universitet, när han medverkade vid Nordkalottens Gränstjänsts 10-årsjubileum i Helsingfors.

Johan Strang pratade under temat ”Tillit”.

-Tilliten till varandra har varit en grundpelare i det nordiska samarbetet. Länderna måste kunna lita på varandra, medborgarna måste lita på myndigheterna. Tidigare har dom nordiska länderna legat i topp i världen när det gäller tillit. Man har litat på varandra i FN, i EU, i diplomatiska frågor och mycket annat.  Men det håller nu på att gå förlorat, sade han.

Nationalismen ökar

Coronapandemin har minskat tilliten mellan dom nordiska länderna.

-Här har dom nordiska länderna valt olika strategier och stängda gränser. Nationalism har ersatt internationalism och det började egentligen med flyktingkrisen 2015. Det har varit en ökande nationalism i hela världen, sade Johan Strang.

Han framhåller stängningen av gränsen mellan Haparanda och Torneå som häpnadsväckande.

-Om någon regeringen tidigare kommit på denna idé skulle den ha betecknats som helt vansinnig, säger Johan Strang.

Pandemin har dock haft en bra sak med sig.

-Vi har aldrig samtalat så mycket som under pandemin, inte minst digitalt, sade Johan Strang.

Nätverk viktigt

Nätverken är viktiga för det nordiska samarbetet.

-Vardagsnätverk mellan olika grupper är fundamentalt i det nordiska samarbetet. Dessa nätverk har nu börjat försvagas och gradvis marginaliserats. Politikerna har fått mindre tid med sina nordiska kollegor och ökat marknadsföringen av sitt eget land, istället för att se till hela Nordens bästa, sade Johan Strang, och han hoppades på att det nordiska vardagssamarbetet och vardagsnätverken skulle få en renässans.

Samarbete i FN

Dag Stangnes, Norges ambassadör i Helsingfors, menade att dom nordiska länderna samarbetar mycket.

-Norge är nu med i FN:s säkerhetsråd. Tidigare var Sverige med där. Det finns ett kontinuerligt nordiskt samarbete i FN på många nivåer, sade han.

Sverige och Finland har också inlett ett militärt samarbete.

-Det är för att länderna inte vill gå med i Nato. Sverige ligger nära Nato och Finland nära Ryssland, sade Johan Strang.

-Ett djupare försvarssamarbete öppnar möjligheterna för ett djupare samarbete på andra områden, exempelvis försörjningstryggheten, sade Thomas Blomqvist, Finlands Norden-minister.

Lära av misstagen

Han framhöll att dom svåraste frågorna under coronapandemin var  inresebegränsningarna.

-Visst kunde vi ha gjort saker bättre. Vi ska lära av krisen och vi ska lära av misstagen. Vi har många projekt på gång om det. Det var första gången i fredstid som vi haft undantagstillstånd i Finland. Det var en helt exceptionell situation, sade Thomas Blomqvist.

Han anser att man borde ha gjort undantag i inresebegränsningarna i norr.

-Då har vi mycket samarbete över gränserna inom till exempel sjukvård och arbetskraften måste kunna komma över gränsen. En del av detta skulle vi ha skött bättre, säger Thomas Blomqvist.

Dialog med Gränstjänsten

Han anser att regeringen borde ha haft en bättre dialog med Nordkalottens Gränstjänst.

-Vi skulle ha samrått och lyssnat på Nordkalottens Gränstjänst och deras förslag till lösningar, säger Thomas Blomqvist.

.Öppna bankkonton

Han framhåller även att gränshindret med att öppna bankkonto i ett annat nordiskt land borde ha lösts snabbt. Orsaken till att man inte kunnat öppna bankkonto är att man inte har personnummer i det andra landet. Det har nu till viss del löst med ett samordningsnummer.

-Dessa frågor berör alla nordbor. Man kan inte jobba i ett annat land om man inte kan öppna bankkonto, säger Thomas Blomqvist.

Kent Lidman