2017, Nyheter 05.07.2017 Paula Mikkola
Nord-Troms berättar att bostadsbehovet är stort och Husbanken kan delfinansiera byggprojekt på vissa villkor. Anbud från Finland och Sverige är välkomna.

Projektledare vid Nord-Troms bostadsprojekt

-Vi har ett stort intresse av att utveckla ett samarbete med företag i Sverige och Finland då det gäller bostadsbyggandet. Vi har många projekt på gång och företag kan få upp till 40-procentiga stöd för att bygga lägenheter som kommunen ska hyra ut till flyktingar, ensamstående föräldrar och andra med ekonomiska svårigheter att få bostad. Det sade Torbjörn Tuoremaa, projektledare vid Nord-Troms bostadsprojekt, då han medverkade vid seminariet i Övertorneå.

Region Nord-Troms består av sex kommuner, bland andra Kåfjord och Storfjord, med tillsammans 16 000 innevånare. Den viktigaste näringen är fiskeindustrin.

 

Öka bostadsbyggandet

Målen för Nord-Troms bostadsprojekt är bland andra att göra bostadsbyggandet till en viktig del i kommunernas utveckling, öka fokus på bostadsbyggande och bidra till att det byggs bostäder för handikappade och övriga som är i behov av att få vården integrerad i dom vanliga bostadsområdena.

-Vi ska hjälpa kommunerna att få fler bostäder som kan hyras till dom som har det svårt ekonomiskt och svårt att få lån på bank. Vi arbetar också för fler samarbetsavtal mellan entreprenörer och kommunerna över gränserna samt att skapa en regional bostadsförvaltare, liknande Riksbyggen och HSB som finns i Sverige, sade Torbjörn Tuoremaa.

 

Husbanken

Bostadsbehovet till nästa år är 37 lägenheter, två vårdhem och ett daghem i dom sex Nord-Troms-kommunerna.

Finansieringen av bostadsbyggandet sköts bland annat i samarbete med ”Husbanken”. Banken startade 1946 för att bygga upp det som förstörts i andra världskriget. Nu jobbar Husbanken med en helhetlig bostadspolitisk planering i kommunerna, med ett ökat samarbete i byggbranschen och mellan olika samhällsaktörer. Husbanken ska arbeta för goda bostadsmiljöer, tillräckligt med bostäder och en bra närmiljö.

 

Företagsregister

-En utländsk entreprenör bör anmäla sig till företagsregistret för att få ett norskt organisationsnummer. Efter att man gjort det har man samma finansieringsmöjligheter från Husbanken som ett norskt företag, sade Torbjörn Tuoremaa.

Ett företag som tecknar ett samarbetsavtal med en kommun kan som sagt var, få upp till 40 procents stöd för att bygga bostäder till ekonomiskt svaga grupper som flyktingar och ensamstående med barn.

-Ett krav för att få det är att företaget bygger lika många bostäder för den vanliga hyresmarknaden, sade Torbjörn Tuoremaa.

Inköpschef Ole Rödum

Ökat samarbete över gränserna

Ole Rödum arbetar som inköpschef vid Nord-Troms kommunerna.

-Vi är rådgivare för inköp under 1,1 miljoner norska kronor och sköter om anbud för över denna summa. Då det gäller bygg och anläggning har vi anbud upp till 44 miljoner norska kronor. Vårt anbudsförfarande är helt anpassat till EU:s regler, sade Ole Rödum.

Han vill ha ett ökat samarbete över gränserna.

-Vi vill utveckla samarbetet med Sverige och Finland då det gäller handel, byggentreprenörer och anläggningsarbeten. Vi vill också öka samarbete mellan offentlig och privat verksamhet, sade Ole Rödum.

 

Norsk databas för anbud

Den norska databasen för anbud heter KGVLIGHT.

-Här kan alla som registrerat sig skicka in anbud på bland annat olika byggprojekt. Vi har nu ute en tvättstuga och flera lägenheter, sade Ole Rödum.