2021, Nyheter 26.04.2021 Paula Mikkola
-Vi får jobba med coronapandemins biverkningar under lång tid framöver. Det handlar för oss att återta det förtroendekapital som vi hade tidigare. Det sade Linda Frohm (M) regionråd i Region Norrbotten när hon öppnade Nordkalottrådets vårmöte. Även denna gång hölls mötet digitalt.

Vid mötet överlämnade hon också ordförandeklubban till Lappland som är ordförande för Nordkalottrådet 2021-2022. En nyhet var också att arbetet med att ta fram en mineralstrategi för Nordkalotten gått vidare.

Linda Frohm framhöll att det är viktigt för Nordkalottsamarbete att man nu arbetar bort dom problem som uppstått under pandemin med stängda gränser på Nordkalotten.

-En nyckelfråga är att ta bort den misstänksamhet som uppstått mellan länderna. Vår region bör vara ett område utan gränser, och det är detta vi måste återta. Det är viktigare nu än någonsin, sade Linda Frohm.

Viktigt arbete

Hon framhöll att Nordkalottrådet gör ett viktigt arbete.

-Trots att vi inte haft ett enda fysiskt möte under min ordförandetid har vi uträttat mycket gemensamt, sade Linda Frohm.

Mineralstrategi

En av dom frågor som Nordkalottrådet nu jobbar med är beslutet vid förra mötet i november i fjol att ta fram en mineralstrategi för Nordkalotten.

-Vi har beslutat att gå vidare med den frågan och tillsatt en arbetsgrupp med en representant från varje region, sade Paula Mikkola, Nordkalottrådets generalsekreterare.

Ta fram vägkarta

Nästa steg i arbetet är att ta fram en vägbeskrivning om hur vi ska gå vidare i samarbetet om mineralfrågor på Nordkalotten.

-Vi har gett det svenska företaget Georange i Sverige i uppdrag att ta fram en sådan beskrivning tillsammans med regionala aktörer, sade Paula Mikkola.

Det har blivit tillsatt en arbetsgrupp som ska nu ta fram vilka frågor som måste lösas och undersöka om det finns allmänna förutsättningar att utveckla en gemensam mineralstrategi för hela Nordkalottområdet. Gruppen ska lämna en slutrapport vid slutet av detta år och sedan ska frågan tas upp på Nordkalottrådets vårmöte nästa år.