2020, Nyheter 10.08.2020 Paula Mikkola
-Dom stora frågorna i projektet är hur man ska lösa bristen på riskvilligt kapital och kompetensbristen för dom små och medelstora företagen på Nordkalotten. Det säger Per-Erik Andersson, näringslivsstrateg på Region Norrbotten ansvarig för regionens deltagande i Interreg-Nord-projektet ”Arctic Investment Platform”(AIP).

Projektet startade första januari 2019 och skulle enligt planerna avslutas sista juni i år. Men Corona-krisen har ställt till en del problem för projektet.

-Vi har inte kunnat ha dom möten vi planerat, fast vi har haft en del Skype-möten. Men mycket av arbetet har legat nere sen Corona-krisen började i mars så vi har nu begärt att få förlänga projekttiden till september, sade Per-Erik Andersson.

Samarbetsprojekt

AIP är ett samarbetsprojekt mellan Sverige, Norge och Finland och samordnas av Lapplands förbund. Det finansieras av Interreg-Nord och dom regionala utvecklingsmyndigheterna i Lappland, Uleåborg, Kajanaland, Pohjois-Karjala, Norra och Södra Savolax, Västerbotten, Norrbotten, Nordland, Troms och Finnmark samt Uleåborgs stad. Från årsskiftet har ju Troms och Finnmark slagits ihop till ett fylke.

-Vi skulle delta på ett stort arrangemang i Uleåborg under mars men det fick ställas in på grund av Corona, sade Per-Erik Andersson.

Främja finansieringar och investeringar

Projektets mål är att utreda efterfrågan och möjligheten för ett gränsöverskridande samarbete då det gäller finansieringar som främjar investeringar i små och medelstora företag på Nordkalotten.

Resultat ska ligga till grund för att bygga upp ett nytt och förbättrat investeringsstöd och ge en detaljerad information av investeringsbehovet för dom små och medelstora företagen. Projektet ska också komma med förslag hur stödsystemet ska vara utformat.

SME-företag dominerande

Per-Erik Andersson framhåller att just dom små och medelstora företag (SME-företag) är helt dominerande inom näringslivet.

-80 procent av företagen har mellan 0-5 anställda och om man tar dom som har upp till nio anställda så är det 90 procent av företagen, sade han.

Brist på riskvilligt kapital

Ett av projektets syften är att öka SME-företagens investeringar och därmed få dom att växa.

-Ett hinder för detta är tillgången på riskvilligt kapital. Det finns ganska gott om offentligt kapital men råder en stor brist på privat riskvilligt kapital. Det är viktigt att få till en ökning av detta för att SME-företagen ska kunna växa, sade Per-Erik Andersson.

Ökad export

Dom flesta SME-företagen säljer sina produkter på närmarknader inom sitt eget land.

-Det är bara 17 procent av SME-företagen som säljer sina varor och tjänster på export. Vi vill öka exporten och då är det viktigt att komma tillrätta med dom gränshinder som finns. SME-företagen kan växa genom en ökad export, sade Per-Erik Andersson.

Kompetensbrist

Kompetensbrist är också ett stort problem för företagen.

-Det är likadant på hela Nordkalotten att det saknas kompetent arbetskraft inom många branscher. Fram till 2030 ska 50 000 personer rekryteras inom olika branscher. Ett problem är också att viss yrkesutbildning i ett land inte godkänns i ett annat land. Där gör Utbildning Nord i Övertorneå en stor insats när man utbildar yrkesarbetare inom olika områden som kan jobba över hela Nordkalotten, sade Per-Erik Andersson.

Tror på fortsättning

Han tror att det mycket väl kan bli en fortsättning på detta projekt efter slutredovisningen i höst.

-Vi ska nu diskutera vad som är nästa steg efter denna kartläggning. Hur ska vi jobba med investeringsstödet och kompetensbristen, sade Per-Erik Andersson.