Nyheter 08.03.2023 Kent Lidman
-Cirkulär ekonomi är ett växande område och erbjuder stora affärsmöjligheter även i norr. Avfallet berör direkt vårt dagliga liv och om det inte tas om hand kan det skada vår natur. Det sade Henna-Mari Laurila, programansvarig för Karelia CBC program när hon medverkade vid konferensen ”Cirkulär ekonomi och avfallshantering i Arktis” i Uleåborg.

Hon berättade om resultat vid olika projekt som återanvänt eller förändrat avfall på olika sätt. Karelia och Kolarctic CBC programmen har sex projekt med 29 personer inblandade som direkt berör återanvändning. De har en budget på 5,5 miljoner euro. Till det kommer flera projekt som har aktiviteter som berör avfall eller avfallshantering och cirkulär ekonomi.

Cirkulär ekonomi

Det finns olika sätt att använda sig av återanvändning och cirkulär ekonomi.

-Ett är cirkulär ekonomi i byggnadsindustrin. Ett annat är att man kommersiellt använder sig av cirkulär ekonomi. Det kan också gälla avfallshantering på landsbygden och hur man konstruerar ny teknik för avfallshantering, säger Henna-Mari Laurila.

Gruvavfall

Ett exempel är hur man använder och förändrar avfall från gruvor så de får ett nytt användningsområde. Avfall kan också föra folk samman som projektet i Karelen. Avfallet kan också förändras till något nytt och bli föremål för investeringar. Det kan ge upphov till forskning och innovationer som förändrar framtiden.

Projektet avfall från gruvor visar möjligheterna att återanvända gruvavfall. Ungefär tre fjärdedelar av allt industriavfall i Finland kommer från gruvindustrin.

-Gruvor är en potential miljörisk om man inte återanvänder gruvavfallet, säger Henna-Mari Laurila.

Flera projekt

Några andra projekt som tar upp cirkulär ekonomi och avfallshantering presenterades vid konferensen i Uleåborg. De är:

WastLess Karelias: Projektet har etablerat insamlings- och sorteringsanläggningar för avfall i byar i Karelen. De vann Arctic Award priset 2022. Presenterades i tidigare artikel.

SUSWAM-hållbar avfallshantering i Karelen och Kainuu: Projektet minskar på den skadliga avfallshanteringen och bygger upp ny avfallshantering i Kainuu och Karelen.

Grude-grön landsbygdsekonomi: Projektet har samlat, förfinat och delat kunskap om grön ekonomi och resurseffektivitet för att skapa hållbara arktiska samhällen. Presenterat i tidigare artikel.

De-Concrete: Tar upp utmaningar då det gäller hantering av stora mängder konkretavfall och forskar efter en ny teknologi och ekonomiska möjligheter för återanvändning.

SYMBIOMA: projektet som initierar användandet av cirkulär ekonomi hos små och medelstora företag och en utveckling av ekonomiska och miljömässiga innovationer för entreprenörer på landsbygden.

Kent Lidman