2021, Nyheter 09.04.2021 Paula Mikkola
-Det är viktigt med ungdomssamarbete över gränserna och ovärderligt att lära känna ungdomar från andra länder. Det är en stor efterfrågan på att ungdomarna ska engagera sig. Det säger Alexandra Möller, 20 år, Arvidsjaur. Hon är medlem i Barents regionala ungdomsråd, BRYC, och med i Norrbottens länsungdomsråd.

Som framgått av tidigare artiklar är satsningen på barn och ungdomar och en kartläggning av ungdomsrådens arbete på Nordkalotten och dess betydelse för demokratin, viktiga punkter i Nordkalottrådets nya handlingsprogram för åren 2021-2024.

-Ungdomar är Nordkalottens framtid. För att skapa framtidstro bland dagens ungdomar och engagera dom mer i samverkan för utvecklingen på Nordkalotten, måste vi erbjuda dom påverkansmöjligheter. Det är viktigt att ungdomsråden får makt att fatta egna beslut och påverka det allmänna beslutsfattandet, sade Kenneth Sjaunja, ordförande i Nordkalottrådets beredningsgrupp vid rådets höstmöte.

Femton ungdomar i rådet

Alexandra Möller kom med i Norrbottens länsungdomsråd för fem år sedan och hon sitter med i BRYC sedan 2018. BRYC (Barents regional youth council) är femton ungdomar från Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Deras uppgift är att stärka ungdomssamarbetet i Barentsregionen och ge ungdomar möjligheter att vara aktiva deltagare i sina samhällen. Förutom möten arbetar man bland annat med utbytesprogram mellan dom deltagande länderna.

-Arbetet i ungdomsråden är ganska likartat i dom nordiska länderna, men det skiljer en del till hur det är i Ryssland. Vi tar bland annat upp frågor om bredband och integration i rådet, sade Alexandra Möller.

 

Länsdomsråd

Då det gäller Norrbottens länsungdomsråd (LUR) så består det av ungdomar från länets kommuner och Region Norrbotten är ansvarig för verksamheten.

– Vi har jobbat med detta sedan 2012 och tanken är att vi ska ha representanter i länsungdomsrådet från alla kommuner i Norrbotten. I nuläget är det många som varit engagerade ett tag som slutat och vi behöver få in nya personer. Därför har vi jobbat med en rekryteringskampanj som ska lanseras så snart coronapademin avtar. Vår förhoppning är att fler unga ska hitta till länsungdomsrådet och vilja vara med och påverka och driva frågor som intresserar dom, sade Annika Hansson, vid avdelningen för regional utveckling på Region Norrbotten.

 

Kulturplan

Tanken om ett länsungdomsråd uppkom i samband med att regionen 2011 skulle anta en kulturplan för Norrbotten  med en ny modell för kultursamverkan. Det var ett initiativ som kom från de ungdomar som deltog i ett ungdomslaboratorium kring kulturplanearbetet.

– Det var i det arbetet vi ville göra ungdomarna mer delaktiga i att utveckla kulturen. Sedan var det ungdomarnas egen idé att vi skulle starta ungdomsråd, sade Annika Hansson.

-Från att ungdomarna från början var engagerade i kulturfrågor, växte intresset för att även delta i arbetet med den regionala utvecklingen i länet och framtidens hälso-, och sjukvård. Just hälsofrågorna har blivit allt viktigare för ungdomarna, sade Sofia Mörtlund, vid Region Norrbotten.

Politikerna lyssnar

Vilka är då med i länsungdomsrådet?

-Det är öppet för alla mellan 15-25 år som vill vara med och skapa och genomföra saker samt nå ut och påverka i olika frågor. Ofta känner dom någon som är med och blir intresserade eller så får vi tips via personer i kommunerna som jobbar med unga. Länsungdomsrådet är religiöst och politiskt obundet, säger Annika Hansson.

Men vilken påverkan har då ungdomarna på dom politiska beslutsfattarna?

-Min uppfattning är att politikerna lyssnar på ungdomarna och tar unga på allvar. Vi har haft möten och arrangemang där politiker från både regionen och kommunerna varit med och diskuterat frågor tillsammans med ungdomarna, säger Annika Hansson.

Politikervecka

Dom senaste åren, förutom i år när det var inställt, har Region Norrbotten satsat på att vara med i politikerveckan i Almedalen på Gotland.

-Där har ungdomarna haft en egen dag med seminarium som dom arrangerat och det har väckt stort intresse bland om som deltar i Almedalen, säger Sofia Mörtlund.

 

Lärt av Norge

Det internationella ungdomssamarbetet på Nordkalotten är viktigt för Norrbottens länsungdomsråd.

-I Norge har dom hållit på längre och kommit längre och vi har samarbetat en del  med ungdomsråden i Troms-Finnmarks fylke och lärt mycket av dom, säger Sofia Mörtlund.