2021, Nyheter 08.05.2021 Paula Mikkola
-Vi har gjort mycket i dom frågor vi prioriterade när Norrbotten tog över ordförandeskapet för Nordkalottrådet 2019. Men en del återstår. Det sade Kenneth Sjaunja, Region Norrbotten, ordförande i Nordkalottrådets beredningsgrupp, när han presenterade vad Norrbotten gjort under sina två år som ordförande 2019-2020.

Regionrådet Linda Frohm har hållit i ordförandeklubban, och hon framhåller hur viktig hon tycker att den uppgiften är.

-Nordkalottfrågorna ligger mig varmt om hjärtat. Det arbetet är viktigare än någonsin nu. Jag ser fram emot att fortsätta arbetet i Nordkalottrådet som ledamot, sade Linda Frohm.

Utmanande period

Hon framhåller att hennes ordförandeperiod har varit mycket mer utmanande än tidigare ordförandeperioder på grund av coronapandemin.

-Vi har som sagt var inte haft ett enda fysiskt möte i rådet. Det fungerar digitalt, men det är aldrig samma sak som att träffas. Detta möte hade vi till exempel tänkt ha i Kiruna och visa rådsmedlemmarna hur det är att flytta staden, sade Linda Frohm.

En gränslös region

Hon tycker att det är viktigt att Nordkalotten kan fungera som en enda region.

-Vi har många utmaningar som är gemensamma för oss. Vi behöver en hälso-, och sjukvård över gränserna. Vi behöver lösa kompetensbristen som finns på många håll på Nordkalotten. Det är bara några av frågorna som är gränslösa, sade Linda Frohm.

Hon framhåller hur viktigt det är att säkra en långsiktig finansiering av Nordkalottens gränstjänst.

-Verksamheten behöver få en trygghet att uträtta sitt viktiga arbete att motverka gränshinder, sade Linda Frohm.

Landsbygdsutveckling

Kenneth Sjaunja berättade om vad Norrbotten uträttat under sina två år som ordföranderegion. Inom området ”regionalpolitik” har Nordkalottrådet arbetat med landsbygdsutveckling i Nordiska ministerrådets temagrupp.

-Vi har förtydligat Nordkalottrådets roll som regional samarbetspartner till ministerrådet och Nordregio. Vi har synliggjort samarbetsmöjligheterna, speciellt folk-till-folk-samarbetet på Nordkalotten, och det är en win-win-situation för alla parter, sade Kenneth Sjaunja.

En fråga där man inte nått riktigt fram är samarbetet ”Arctic five” mellan universiteten på Nordkalotten.

Gränshinder

Då det gäller gränsens möjligheter har Nordkalottrådet arbetat med uppsökande verksamhet under pandemin och med att öka kunskapen om hur viktigt det är med att minska gränshinder på Nordkalotten. Nordkalottrådet har också arbetat med att påverka dom nationella lagstiftarna för att verka mot gränshinder.

-När det gäller gränshinder har behoven tydliggjorts under pandemin. Här är Nordkalottens gränstjänst mycket viktig. Vi har ännu inte lyckas med en långsiktig finansiering av verksamheten. Detta måste vi jobba vidare med, sade Kenneth Sjaunja.

Gränslös arbetsmarknad

Då det gäller den demografiska utmaningen och kompetensförsörjningen har Nordkalottrådet arbetat för att utveckla nya sätt att leverera offentliga tjänster i glesbygden. Det kan handla om samhandling över gränserna, digitala e-tjänster, social innovation och civilsamhällets initiativ.

-Under ordförandeperioden har vi startat Interregprojektet ”Arbeta tillsammans” för att utveckla en integrerad gränsöverskridande arbetsmarknad och minska dom mentala gränshindren på Nordkalotten. Målet är att öka medvetenheten hos aktörerna på arbetsmarknaden om möjligheterna till arbetsrörlighet över gränserna, sade Kenneth Sjaunja.

Miljösamarbete

Inom området ”miljösamarbete” har Nordkalottens miljöråd tagit fram en ny strategi för miljö-, och naturvårdssamarbete på Nordkalotten. Man har också planerat för gemensamma möten om bland annat cirkulär ekonomi och avfallshantering, samt bekämpning av främmande arter på Nordkalotten.

Ungdomar och jämställdhet

Då det gäller erfarenhetsutbyte och regional identitet har Nordkalottrådet stöttat mindre projekt som genomförts av ungdomar, eller har barn och ungdomar som målgrupp. Rådet har också stöttat projekt som bidrar till jämställdhet och framhåller Nordkalottens regionala identitet.

-Vi hade också gett stöd till Föreningens Nordens Nordkalottkonferens 2020 men konferensen ställdes in på grund av pandemin, och verkar ställas in även i år av samma orsak, sade Kenneth Sjaunja.