2018, Nyheter 12.04.2018 Paula Mikkola
-Naturen är viktig i framtidslandskapet. Det handlar om att kombinera den urbana, staden, med naturen. Eftersom vi är i Västerbotten kan jag se ett framtidsscenario här som ett Dubai som landat i den norrländska skogen. Det sade Kjell Nilsson, verkställande direktör för Nordregio, när han deltog en ett samtal om attraktiva platser 2050 på Reglabs årskonferens i Umeå.

 

Det var ett samtal om hur våra städer ska se ut 2050. Om vad är en hållbar stad och en livskraftig landsbygd i ett längre perspektiv. Och är platser överhuvudtaget viktiga i framtidens digitala landskap?

Nordisk kultur

Kjell Nilsson framhöll att i den nordiska kulturen har människorna en stor känsla för naturen.

-Vi kan till exempel utveckla turismen mer mot naturupplevelser som man gör på Island. Jag tror också att folk uppskattar det lokala i alla framtidssatsningar, sade Kjell Nilsson.

Ambra Trotto, forskare vid arkitekthögskolan i Umeå och inflyttad från Italien, menade att människan trots allt är det viktigast i alla framtida satsningar.

-Var finns människan i denna mekanistiska framtid. Ska vi serva mänskliga datorer? Ingen maskin kan ha mänskliga känslor. Människor har känslor och drömmar och framtiden ska vara byggd på det. Naturen samverkar med vårt levande, sade hon.

Platsen viktig

Marcus Emilsson, glaskonstnär och entreprenör från Småland, tycker platsen är viktig både nu och i ett framtida landskap.

-Jag kom till glasriket i Småland från Stockholm just för platsen och att det fanns möjligheter för det jag sysslar med. Jag undersöker platsens kultur och tror att det är viktigt även år 2050, sade han.

75 regioner i Norden

Kjell Nilsson framhöll att Norden har 75 regioner.

-Det är viktigt att tänka på att det är människor som skapar utveckling, välstånd och samverkan, sade han.

-Platserna växer av utveckling. Det ger människorna mer kunskaper och det är viktigt att tänka på att alla ska vara välkomna, sade Ambra Trotto.

Regionala högskolor

Kjell Nilsson såg utbyggnaden av regionala högskolor i Sverige som en av dom viktigaste regionalpolitiska framtidssatsningarna.

-Det leder till högre utbildning på orterna och stimulerar utveckling av små., och medelstora företag, sade han.