Nyheter 26.09.2023 Kent Lidman
För liten befolkning, kompensbrist, bostadsbrist och ökat samarbete i norr. Det var frågor som diskuterades när Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge arrangerade seminariet ”Tillsammans för vår livskraftiga nord” i Kiruna nyligen. -Vi måste bli fler som vill komma hit och förstå att detta är den bästa platsen i att leva på, sade Emilia Töyrä, vice ordförande i kommunstyrelsen i Kiruna när hon inledde seminariet.

Ett 75-tal personer från Danmark i söder till Finnmark i norr deltog på seminariet som ägde rum i nya Kiruna som under samtidigt firade 1 år som stad.

Fler innevånare

Emilia Töyrä passade på att berätta att Kirunas mål är att växa från 22 500 innevånare nu till 25 000 innevånare om sju år. I ett längre perspektiv siktar man på 5000 nya innevånare fram till 2035.
-Jag kan glädja er med att vi vuxit med 19 innevånare under senaste året, sade hon och fick applåder av deltagarna.

Kulturhuvudstad
Emilia Töyrä berättade också att Kiruna ska ansöka om att bli Europas kulturhuvudstad år 2029.
-Bodö är kulturhuvudstad nästa år och Uleåborg två år senare. Det är viktigt. Kulturen är en överlevnadsfråga som ger livskraft i norr och får oss att växa, sade hon.

Samarbete
Kjell Skoglund vid Finsk-svenska handelskammaren framhöll att den gröna omställningen ger Norden och de norra regionerna enorma möjligheter.
-Då är samarbete inom alla områden viktigt för att vi ska klara det, sade han.
-Chansen att vara först i den gröna omställningen ger oss stora fördelar, sade Tommi Juntikka från företaget New Paakola.
-Vi ska inte bara prata om samarbete utan vi måste göra det också. Nordkalottrådet är en viktig samarbetspartner för oss tillsammans med många andra, sade John Kostet.

Energi och råvaror
Linus Niva, avdelningschef vid LKAB,menar att vi går med stormsteg mot år 2045 med fossilfri produktion.
-Då det gäller gruvstandard är LKAB världsledande. För att klara omställningen behövs energi och råvaror, mineraler och metaller, och det arbete händer här just nu, sade han.
-Narvik är helt beroende av malmen och vi har en lång tradition av samarbete med Kiruna, sade Lars Norman Andersen vid Narviks kommun.

Enorma förväntningar
John Kostet vid Region Norrbotten framhöll att det finns enorma förväntningar på att vi ska klara de stora gröna omställningarna i norr.
-Vi siktar på att bli koldioxidneutrala så fort det bara går. Det finns en hög politisk ambition och näringslivet trycker på. Vi måste stötta företagen och se till att det ska bli snabba beslut, sade han.

Brist på folk och kompetens
Bristen på folk och kompetens är ett av de största problemen. Enligt beräkningar kommer det att behövas 100 000 nya människor bara i norra Sverige för att klara den gröna omställningen.
-Det är brist på arbetskraft i hela Europa och det gäller att konkurrera om arbetskraften och skapa fina boendemöjligheter för de som flyttar hit. Förutom bostäder måste det finnas jobb även för de medflyttande och det måste finnas goda fritidsmöjligheter. Allt detta är en stor utmaning, sade Kjell Skoglund.

Fler invandrare
Han framhöll även att det är viktigt att få fler invandare till de nordiska länderna och få fler att bosätta sig i norr.
-I det fallet har Sverige ett bättre läge än Finland som tar emot färre invandrare. Finland är ett stort problem. Den demografiska utvecklingen med en allt äldre befolkning gör det viktigt att få fler invandrare, sade Kjell Skoglund.

Ökad rörlighet
En viktig fråga är att öka rörligheten över gränserna i Norden.
-Det är viktigt med mobiliteten över gränserna. Då kan vi hjälpa varandra med arbetskraft. Vi har i stort sett brist på allt och vi har i det närmaste full sysselsättning, sade Lars Andersen.

Attraktiva arbetsplatser
-För att få hit fler måste vi bygga upp attraktiva arbetsplatser, sade Tommi Juntikka.
-Det är också helt avgörande att det finns någonstans att bo. Bristen på bostäder är ett stort problem, sade Linus Niva och fortsatte
-LKAB arbetar gränsöverskridande och vi försöker även använda oss av nya digitala möjligheter.

Äldre arbetskraft
Kjell Skoglund framhöll också att det är viktigt att ta tillvara den äldre arbetskraften.
-De äldre är en stor outnyttjad arbetskraftsresurs. Det gäller att skapa bra humana arbetsplatser så att de äldre kan jobba vidare. I Finland, till exempel, går en stor del av arbetskraften i pension 5–6 år tidigare än pensionsåldern, sade han.

Kent Lidman