2021, Nyheter 10.02.2021 Paula Mikkola
-Folkverkstan ska vara en mötesplats för hållbarhet. Där kan du både laga dina prylar och få ett socialt umgänge. Det säger Jan Kemi, huvudprojektledare för Interreg-projektet ”Folkverkstan”.

Projektet leds av Föreningen Norden i Norrbotten och Pohjola-Norden, och startade i februari 2020. Det ska pågå till september 2022. Budgeten är på över 670 000 euro, varav över 440 000 euro är pengar från Interreg Nord. Nordkalottrådet bidrar med 10 000 euro. Övriga finansiärer är Region Norrbotten, Lapplands förbund, Luleå, Boden, Haparanda och Uleåborgs kommuner.

Förstudie

Projektet föregicks av en förstudie som gjordes 2019.

-Tankarna har dock funnits länge, sedan 2015. Det gäller att ta tillvara, återanvända och hushålla med dom resurser vi har och komma en bit från den slit-och-släng mentalitet som finns i samhället, säger Pia Jägstrand, svensk delprojektledare.

Det finns svenska och finska delprojektledare i dom fyra kommuner som deltar.

-Vi hade även diskussion med Norge, via kulturföreningen i Alta. Dom är inte med i projektet med kommer säkerligen också att ha nytta av det vi kommer fram till, säger Jan Kemi.

Kokbok för återanvändning

Folkverkstans huvudmål är att utveckla ett praktiskt koncept för att laga och reparera olika vardagliga saker som cyklar, hushållsapparater, skor, kläder, elektronik och annat.

-Vi vill skapa en kokbok, en modell, för hur man återanvänder och reparerar dessa saker och därmed bidra till en ökad återanvändning. Vi ska bygga upp testverkstäder i dom deltagande kommunerna, säger Jan Kemi.

Ökar kunskapen om hållbarhet

Ett annat mål är att skapa en modell för hur man ökar kunskapen och viljan för hållbar konsumtion, återanvändning och lagning.

-Det är en slags folkbildning där man ökar medvetenheten om hur viktigt det är med hållbarhet och återanvändning, säger Pia Jägstrand.

Öppnar verkstäder

Projektet ska öppna verkstäder i olika etapper och bjuda in allmänheten att komma dit.

-Första folkverkstäderna blev genomförda under hösten 2020. Förutom att laga saker så ska verkstäderna också bli en social mötesplats för hållbarhet, säger Pia Jägstrand.

Verkstäderna ska byggas upp i samarbete med den offentliga sektorn.

-Dels med dom fyra kommuner som är med i projektet och dels med regionerna i Norrbotten och norra Finland. Vi bygger också upp en affärsmodell för ett ökat samarbete med näringslivet på Nordkalotten, säger Jan Kemi.

Cirkulär ekonomi

I ett längre perspektiv ska Folkverkstan stimulera och öka medvetenheten om cirkulär ekonomi, att ta tillvara och återanvända dom resurser som finns. En ökad hållbarhet är också en viktig del i Nordkalottrådets handlingsprogram och i FN:s Agenda 2030, där medlemsländerna slår fast att man ska säkerställa hållbara konsumtionsmönster i hushållen och samhället i stort.

Bygger upp folkverkstäder

-Då projektet avslutas 2022 räknar vi med att ha en färdig kokbok för hur man bygger upp såna här folkverkstäder och att kommunerna på Nordkalotten också använder sig av dom möjligheterna som detta ger, säger Jan Kemi.