2021, Nyheter 12.12.2021 Paula Mikkola
-Den fria rörligheten är grundstenen i det nordiska samarbetet. Gränstjänsten har en viktig uppgift och vi tackar Nordkalottens Gränstjänst för att dom samlar in information så vi kan fatta riktiga beslut. Det sade Thomas Blomqvist (SvFp), finsk minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, när han invigde Nordkalottens Gränstjänst 10-årsjubileum i Helsingfors.

Det var hösten 2011 som Päivi Koivupalo öppnade det första kontoret för Nordkalottens Gränstjänst i stadshuset i Torneå. Därefter har kontoret flyttats till gränsen mellan Haparanda och Torneå och ett till kontor öppnats i Skibotn. Det är Nordkalottrådet som står som ansvarig för Gränstjänsten på uppdrag av Nordiska ministerrådet (mer om detta i annan artikel).

Hundra deltagare

Det var närmare ett hundra personer från dom nordiska länderna som infunnit sig till 10-årsjubileet. Thomas Blomqvist framhöll att Nordkalottens Gränstjänst gör ett viktigt arbete i att förverkliga den nordiska visionen att Norden 2030 ska vara världens mest hållbara och integrerade region.

-Det är viktigt att folk rör sig fritt över dom nordiska gränserna. Det är prio ett för oss och i det gör Gränstjänsten ett oersättligt arbete för det nordiska samarbetet, sade han.

Mångfaldig region

Thomas Blomqvist framhöll att han ser Nordkalotten som en region.

-Här finns en språklig och kulturell mångfald. Den samiska kulturen är spridd över hela området. Det finns många samarbeten över gränserna, till exempel polissamarbete som vi nyligen invigt, sade han.

Lärdomar av corona

Gränsstängningarna under corona-pandemin har gett lärdomar inför framtiden.

-Det är viktigt att förbereda sig för kommande kriser och arbeta långsiktigt för att avskaffa gränshinder. Vi har också lärt oss att använda oss mer av digitaliseringen, sade Thomas Blomqvist.

Stora investeringar

Mika Riipi, Nordkalottrådets representant från Lapplands förbund, tog upp betydelsen av den fria rörligheten över gränserna i samband med dom stora investeringar som är på gång på Nordkalotten.

-I norra Sverige handlar det om investeringar på 880 miljarder i den gröna omställningen, stål, gruvor och energi. Det kräver också 100 000 nya innevånare. I Lappland handlar det om investeringar på 13 miljarder. Ska vi klara dom investeringarna och den gröna omställningen behövs samarbete över gränserna. Dom gränser som finns i norr är onaturliga. Människor har i årtionden samarbetat över gränserna, sade Mika Riipi.

Prövotid

Han menar att corona-pandemin varit en prövotid för gränssamarbetet.

-Det har varit förvirrande och frustrerande att gränssamarbetet inte fungerat under pandemin. Vi får lära oss av det och hur viktigt det är att inte få tillbaka gränsen. Det vet man inte i Helsingfors, Oslo eller Stockholm, men det vet vi på gräsrotsnivå på Nordkalotten, sade Mika Riipi.

Han framhöll att Nordkalottens Gränstjänst gör ett mycket viktigt arbete för att upprätthålla en fri rörlighet över gränserna.

-Deras tio år har varit en framgångshistoria för hela Nordkalotten då det gäller gränsfrågorna, sade Mika Riipi.

Kent Lidman