2021, Nyheter 19.02.2021 Paula Mikkola
-Covid-19 pandemin har ändrat det ekonomiska och sociala landskapet med dramatiska följder inför framtiden för till exempel turismen. Därför är det viktigt att uppmärksamma en återhämtning och uppbyggnad av en hållbar framtida verksamhet. Det sade Ylva Sarden, seniorrådgivare vid Region Norrbotten när hon medverkade vid webbseminariet om det nya Interregprogrammet Aurora.

Seminariet hade samlat upp mot 300 deltagare från hela Norden som följde föreläsningarna och diskussionerna via nätet.

100 interregprogram

Interreg är en av EU:s viktigaste instrument för att stödja gränsöverskridande samarbete. Totalt finns omkring 100 interregprogram i Europa. Dom stödjer olika projekt för att öka samarbetet över gränserna inom flera områden bland annat miljö, forskning, utbildning, transporter, hållbar energi, kultur och mycket annat.

Större område

Det nya Interregprogrammetr Aurora, som ska gälla under åren 2021-2027, omfattar ett mycket större geografiskt område än tidigare Nordprogram. Det är en sammanslagning av områdena för dom tidigare programmen Interreg Nord och Bothnia-Atlantica.  Interreg Aurora omfattar dom nordligaste delarna av Norge, Sverige och Finland samt Sapmi. Det är en yta på över 435 000 kvadratkilometer och en befolkning på närmare 2,3 miljoner människor. Det har både land och sjögränser mellan länderna.

Personkontakter viktiga

Ylva Sarden menar att kontakter och nätverk är viktiga för att det nya Interregprogrammet ska fungera,

-Området är mycket större och många samarbeten nya i programmet. Därför är det extra olyckligt med coronapandemin nu när dom flesta möten hålls digitalt. Vi behöver komma igång med möten där vi träffar varandra och skapar nya personkontakter och nätverk, sade hon.

Samarbete viktigt

Anna-Mari Auniola, vid Lapplands förbund, framhöll hur viktigt Interreg Aurora är för hela Nordområdet.

-Vi har en lång tradition av samarbete här uppe och därför är Aurora viktigt för alla oss här i regionen, sade hon.

Folk-till-folk-samarbete

Ian Jawahir, koordinator för Interreg i Troms och Finnmarks fylke, framhöll vikten av folk-till-folk-samarbetet i norr.

-Det är mer fokus på det gränsöverskridande folk-till-folksamarbetet i detta program och det är viktigt, sade han.

Fem huvudområden

Ian Jawahir berättade att EU bestämt att satsa på fem huvudområden. De är ett smartare Europa, ett grönare koldioxidfritt Europa, ett mer sammanbundet Europa, ett mer socialt Europa och ett Europa närmare sina medborgare.

-Av dom fem områdena så satsar vi på tre i Interreg Aurora. Det är ett smartare, grönare och mer socialt Europa, sade han.

Ta bort gränshinder

Några av Auroras viktigaste mål är att minska och ta bort gränshinder samt stödja gränsöverskridande innovativa och utvecklande projekt.

-Den nya generationens interregprogram och samarbete är att ta bort gränsöverskridande hinder och utveckla gemensam service. Det behövs en bättre gränsöverskridande styrning och stöd till att klara administrativa hinder. Det behövs stöd för makroregionala strategier, förtroendeskapande, och folk-till -folk-samarbete, samt till gränsöverskridande rörlighet och migration, sade Ian Jawahir.

 

Samarbete och utmaningar

Ylva Sarden berättade om en undersökning under hösten 2020 med svar från över 300 företag.

-Den visade på tre toppområden då det gäller samarbete: Kompetensbehov hos små och medelstora företag, forskning och innovationer samt digitalisering, sade hon.

Undersökningen visade också på fyra områden med stora utmaningar.

-Det är frågor kopplade till klimatförändringen och migrationen, kompetensbehovet, en åldrande befolkning och urbanisering, samt samerelaterade utmaningar, sade Ylva Sarden.

Stora möjligheter

Det finns många samarbetsmöjligheter inom Interreg Auroras programområde.

-Variationen då det gäller geografi, ekonomi och kultur öppnar många möjligheter för utbyte av gränsöverskridande erfarenheter och samarbete. Många av utmaningarna handlar om infrastruktur och samarbete om att ta tillvara naturresurser och kompetens för en gemensam arbetsmarknad. Mycket är kopplat till klimatförändringen, den gröna omställningen och ett hållbart tillvaratagande av naturresurserna, sade Ylva Sarden.