Nyheter 05.06.2019 Paula Mikkola
-Vi bryter mark som av tradition varit kopplat till enskilda kommuner. Vi har hittat en ny modell för samarbete över kommungränserna. Den kan användas också för samarbete över landsgränserna. Det sade Kjell-Åke Johansson, vd för Gällivare näringsliv, tidigare Expandum, när han medverkade vid temaseminariet i Narvik arrangerat av Nordkalottens Gränstjänsts näringslivsprojekt.

Modellen han menar är projektet ”North Business Arena (NBA) – åtta kommuner i samarbete för utveckling av näringslivet.”

Projektet är ett treårigt interregprojekt med en budget på drygt 30 miljoner kronor och det stöds av bland andra Tillväxtverket, EU, Företagarna, Expandum, Sparbanken Nord samt dom medverkande kommunerna. Dom kommuner som deltar i projektet är Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Arvidsjaur, Arjeplog, Pajala, Övertorneå och Överkalix. Turistföretag har inte ingått i projektet.

-Deltagare är Norrbottens inlandskommuner som täcker 80 procent av Norrbottens yta och har 20 procent av befolkningen. Och engagerar sig till 100 procent. Anledningen till att inte kustkommunerna ingår är att dom redan har det ganska bra förspänt, säger Kjell-Åke Johansson.

Ökad tillväxt

Syftet med projektet är att öka tillväxten och utvecklingen i regionen, att starta nya företag, få fram fler egna produkter och innovationer, och få ett ökat samarbete över kommungränserna. Målet är att få med 600 företag och skapa 200 nya jobb. Målgrupper är nya företagare, entreprenörer, kvinnor, unga och utrikes födda som vill starta företag eller utveckla sina företag.

-Vi ska lära av varandra och dra nytta av varandras erfarenheter. Vi ska skapa nya nätverk och samarbeten över kommungränserna. Vi ska utveckla nya samverkans-, och arbetsmodeller, sade Kjell-Åke Johansson.

219 nystartade företag

Resultatet av projektet har bland annat blivit 423 deltagande företag, 490 nystartsrådgivningar, 219 nystartade företag, 257 lokala aktiviteter, 17 nya nätverk, 15 gemensamma aktiviteter, 9 företag som gick på djupet för att öka jämställdheten, och mer än fem miljoner kronors ansökan om företagsstöd.

-Vi skickade ut en enkät. Utifrån detta kom det fram att nio företag hade stora problem med jämställdheten. Då gjorde vi en djupdykning i dessa företags problem för att hitta bra lösningar som passar dom, sade Kjell-Åke Johansson.

Djupdykningar i 20 företag

Då det gäller vad företagen behöver hjälp med så toppas det av export utanför den egna kommunen, samverkan inom branschen, rekrytering, verksamhetsplanering, budgetarbete, omvärldsanalys och att hitta nya leverantörer.

-Man kan inte jobba med alla samtidigt. Vi la upp arbetet så att vi i basen på pyramiden hade 1200 kontakter/besök. Det smalnade av så att vi först jobbade med 220 företag, sedan med 70 och längst upp i pyramiden fanns det kvar 20 företag som vi gjorde djupdykningar i, sade Kjell-Åke Johansson.

Gav nya affärer

Dom aktiviteter man jobbade med var bland annat individuell rådgivning, nätverk/mässor, kunskapsseminarier, innovationsrådgivning, matchmaking och partnersmöten.

I enkäter frågade man vad projektet gett företagaren. Dom vanligaste svaren var nya affärer, att lyfta blicken och det gett nya affärer på andra orter.

Gränsöverskridande samarbete

Hur har det påverkat orten? Jo det har gett matchmaking och träffar mellan kommuner och företag, ett gemensamt jämställdhetsarbete, nätverk mellan affärsutvecklare på orterna och högre kvalité på företagscoachingen.

-Slutsatsen är att samverkan ger framgång, både lokalt, regionalt och över landsgränserna. Jag tror att detta är en viktig modell man kan jobba vidare på i det gränsöverskridande samarbetet, sade Kjell-Åke Johansson