2019, Nyheter 25.04.2019 Paula Mikkola
-Jag känner ett stort vemod nu när min tid som ordförande i Nordkalottrådet är över. Men det är med stor tillförsikt jag lämnar över till Region Norrbotten som kommer att fortsätta arbetet för Nordkalottens utveckling. Det sade Remi Strand, när han vid Nordkalottrådets vårmöte i Vadsö lämnade över ordförandeskapet till Region Norrbotten.

Ordförandebytet skedde vid Vardöhus fästning. Det är Norges äldsta fästning och den östligaste. Den första fästningen stod färdig redan omkring år 1300 och den nuvarande är från 1730-talet.

Fästningen en stark symbol för Finnmarks fylke och Vardö kommun. Den ägs nu av den norska marinen och leds av en kommendant med fyra rekryter.

-Det är en ära för oss att byta ordförande här. Fästningen har under århundranden varit en stark norsk symbol och den betyder mycket för mig personligen, sade Remi Strand.

Överlämnade flagga

Han överlämnade Nordkalottrådets flagga och standar till Glenn Berggård, Region Norrbotten, i närvaro av fästningens kommendant. Ny ordförande för Nordkalottrådet blir Linda Frohm, moderat politiker i Region Norrbotten. Intervju med henne i separat artikel.

Samtidigt överlämnades också en gåva till Paula Mikkola, Nordkalottrådets generalsekreterare.

-Hon är en mycket viktig person för att Nordkalottrådets arbete ska fungera, sade Remi Strand.

Nordkalottrådet viktigt

Remi Strand framhöll att Nordkalotten och Nordkalottrådet alltid legat honom varmt om hjärtat.

-Nordkalottrådet grundades 1967 och jag är ju själv född samma år. Nordkalottrådet var först med det gränsregionala samarbetet. Men tiderna förändrades och ett tag tyckte vi här uppe att Barentssamarbetet var viktigare. Men våra finska vänner framhöll Nordkalottrådets stora betydelse. Och jag ger dom rätt. I takt med hur omvärldens förändrats är Nordkalottrådets arbete viktigare någonsin, sade Remi Strand.

Behöver mer resurser

Han framhöll Nordkalotten som ett av Europas viktigaste områden.

-Vi arbetar mot att bli Europas mest integrerade region. Därför är avskaffandet av gränshinder ett av Nordkalottrådets viktigaste arbetsuppgifter. Gränshinder ställer till problem och Nordkalottrådet och Gränstjänsten måste få mer pengar och resurser i arbetet mot gränshinder, sade Remi Strand.

Lösa fler gränshinder

Årligen lyckas varje national representant i Gränshinderrådet lösa mellan tre till fem nordiska gränshinder.

-Det är för långsamt. Vi måste arbeta hårdare för att lösa fler gränshinder. Det nordiska samarbetet är mycket viktigt och där har Nordkalottrådet en viktig uppgift, sade Remi Strand.

Tackar för förtroendet

Glenn Berggård, tackade för förtroendet att Region Norrbotten nu tar över ordförandeskapet i Nordkalottrådet.

-Vi kommer att fortsätta det arbete som Finnmark gjort. Vi kommer att fortsätta jobba hårt för att minska gränshindren, sade han.

Mer om Norrbottens ordförandeskapsprogram i en separat artikel.