Nyheter 26.08.2019 Paula Mikkola
Ensam är inte stark. Jag tror mycket på samarbete över gränserna. Tornedalsrådet kan utveckla samarbetet med Nordkalottrådet, och det finns stora möjligheter att samarbeta i olika projekt. Det säger Tuula Ajanki, ny VD för Tornedalsrådet.

Tuula Ajanki efterträder Marko Varajärvi som varit VD för Tornedalsrådet I två år. Hon kommer närmast från jobbet som projektledare för ”Utveckling av Nordkalottens gränstjänst näringslivsvägledning.” Det projektet har nu avslutats (mer om detta i tidigare artiklar på denna sida).

-Jag känner mycket för Tornedalen. Så det ska bli ett mycket roligt jobb att utveckla gränssamarbetet, sade Tuula Ajanki.

 Jobbat med gränssamarbete

Tuula Ajanki är uppvuxen i Tornedalen och hon har tidigare haft olika jobb som på ett eller annat sätt har med samarbete över gränserna att göra.

-Förutom jobbet på Nordkalottens gränstjänsts näringslivsprojekt, har jag har till exempel också jobbat med Lapplands polisstyrelse och där handlade det också om gränssamarbete. Jag har ett brett kontaktnät som är viktigt i jobbet på Tornedalsrådet, sade Tuula Ajanki.

 Mobilitet och tillväxt

Vilka frågor tycker då Tuula Ajanki att det ä viktigt att jobba med?

-Jo, det är ju många frågor som har med gränssamarbete att göra. En viktig fråga är ökad mobilitet och tillväxt i Tornedalen. Möjligheten att jobba över gränserna. Jag vill lyfta fram Tornedalen som Europas mest integrerade område. Det handlar om att vi ska synas och höras mer, inte minst i media, sade Tuula Ajanki.

Kompetensbrist

Hon poängterar också hur viktigt det är att Tornedalsrådet, Nordkalottrådet och andra gränsorganisationer samarbetar.

-En fråga vi har gemensamt är till exempel bristen på kompetens. Om man sam arbetar mer över gränserna har man större möjligheter att hitta den arbetskraft man söker efter, sade Tuula Ajanki.

 Samarbetsorganisation

Tornedalsrådets måtto är ”Som om inte gränsen finns”. Det är en samarbetsorganisation för dom svenska, finska och norska kommuner som gränsar till Tornedalen.

 Tornedalsrådets uppgift är att bevaka medlemskommunernas och innevånarnas intressen, öka Tornedalens attraktionskraft genom profilering och marknadsföring, utveckla näringsliv och arbetsmarknad, främja utbildning och kompetensutveckling samt utveckla infrastruktur och kommunikationer, bevara och utveckla den tornedalska kulturen.

Ny ordförande

Samtidigt som Tuula Ajanki blev ny VD så valdes även en ny ordförande för Tornedalsrådet. Det blev Eero Ylitalo, kommundirektör i Pello. Han efterträder Perarne Kerttu. Ylitalo har deltagit i Tornedalsrådets verksamhet under flera år, både som rådets medlem och som medlem i kulturarbetsgruppen.

– Att utveckla de gränslösa utbildningsmöjligheterna är något som ligger mig speciellt varmt om hjärtat. Vi har idag kommit till den situation då bristen på kompetent arbetskraft börjar vara vardag i alla branscher, säger Eero Ylitalo i ett pressmeddelande.

 Tror på utveckling

Han tror på fortsatt utvecklingen i Tornedalen.

-Tornedalsrådet har enligt min mening utomordentliga förutsättningar för att utveckla ett livskraftigt och gränslöst Tornedalen. Infrastruktur, företagssamarbete, kultur och utbildning som är viktiga i rådets strategiska dokument, kräver förutom ändringar av nationella lagar och ekonomiska satsningar, även stark samarbetsvilja. Min roll som ordförande ser jag som en slags kapellmästare vars uppgift är att ansvara för en gemensam och framgångsrik ton för hela orkestern, avslutar Eero Ylitalo.