2019, Nyheter 05.04.2019 Paula Mikkola
-Den finländska regeringen har lovat tillsätta en utredning om gränshindren inom social- och hälsovård mellan Norge och Finland. Vi hade nyligen ministerbesök i vår kommun och då bad vi staten hjälpa oss. Vi berättade om hur gränshinder försvårar samarbete över gränserna här uppe. Det sade Vuokko Tieva-Niittyvuopio, rådman i Utsjoki kommun när hon medverkade vid dialogmötet för gränskommunerna i Karasjok.

Nordkalottens Gränstjänst är tillfrågad att medverka i utredningen, berättar hon.

Vuokko Tieva-Niittyvuopio framhåller att man från finsk sida vill ha ett utökat samarbete över gränserna inom flera kommunala områden.

-Största hindren mot det är våra länders olika system. Det är problematiskt för gränsgångarna och vi skulle vilja ha mer samarbete över gränserna till exempel då det gäller räddningsverksamhet, brandskyddet, utbildningen, hälsa och omsorg, sade hon.

Många små kommuner

Finland har 311 självstyrande kommuner och 21 landskap. Förändring av landskapsindelningen var planerad i Finland, så som vi berättat i Nordkalottrådets nyhetsbrev tidigare. Planerna stoppades när regeringen gick av, men kommer ändå att vara ett aktuellt tema i vårens riksdagsval i Finland. Det råder stor oenighet mellan partierna om förändringen.

-Det finns många mycket små kommuner i Finland. Det är bara några få som är stora, berättar Vuokko Tieva-Niittyvuopio.

Behövs mer samarbete

Kommunerna har hand om undervisning, vuxenutbildning och kultur, till exempel bibliotek och bokbussar.

-Kommunerna ansvarar även för en del vård som dagvård, barnvård, tandvård och social service. Det finns ett stort behov av att samarbeta inom många av dom områdena. Vi kan till exempel få mer specialiserad sjukvård genom ett samarbete, sade Vuokko Tieva-Niittyvuopio.

Brister i service till samer

En stor del av befolkningen i Utsjoki är samer.

-Det finns stora briser i servicen till den samiska befolkningen Vi har ett stort behov av samiska tjänster. Utsjoki är till ytan en stor kommun, men med en liten befolkning, sade Vuokko Tieva-Niittyvuopio.

Centralt på Nordkalotten

Hon framhåller att Utsjoki ligger centralt på Nordkalotten.

-Vi har ett mycket strategiskt läge mitt på Nordkalotten. Vi har många samiska traditioner, livskraftiga byar och service både på finska och samiska. Vi har stora visioner att utveckla kommunen och vill göra det genom att samarbeta med andra kommuner. Det är många kommuner i Norge som vi skulle vilja samarbeta med, säger Vuokko Tieva-Niittyvuopio.

Åldrad befolkning

Men det finns många gränshinder för ett sånt utökat kommunsamarbete.

-Det är därför viktigt att identifiera dom hinder som försvårar samarbetet. Vi har alla problem med att befolkningen blir äldre och det föds för få barn. Många unga flyttar från Utsjoki och utbildar sig på en annan ort. Då är det lätt att dom bildar familj där och blir kvar på studieorten, sade Vuokko Tieva-Niittyvuopio.

Turism och renskötsel

Utsjoki har 1241 innevånare och en arbetslöshet på 9,8 procent.

 

-Det är en låg arbetslöshet i jämförelse med många andra kommuner. Många som bor i Utsjoki har arbeten i Norge. Turismen är en viktig och växande näring. Speciellt positivt har varit utvecklingen inom vinterturismen. Därefter kommer renskötseln som en viktig näring. Vi har 200 renägare och många av dem är unga. Det är en näring som är under utveckling. Många i kommunen arbetar också inom hälsovården. Men vi har bara två läkare i hela kommunen, berättar Vuokko Tieva-Niittyvuopio.