Nyheter 19.11.2023 Kent Lidman
-Transportkorridorerna till Sverige och Norge är viktiga för oss. Det sade Minna Kivimäki, vid det finska Transport och kommunikationsministeriet när hon medverkade vid transportforumet i Uleåborg under programpunkten ”Transportkorridorer i nordligaste Europa och Barentsregionen”.

Minna Kivimäki framhöll att världen förändrats mycket efter den ryska invasionen i Ukraina.

-Den nya situationen gör transportkorridorerna i Finland allt viktigare. Korridorerna ses som investeringar för framtiden för oss. 90 procent av vår import/export går på havet, sade hon.

Långsiktiga lösningar

Den finska regeringen arbetar med långsiktiga lösningar för transporter på järnväg.

-Den nya geopolitiska situationen gör att vi måste uppdatera våra transportplaner. Nya transportlösningar måste ske med hållbar teknik, sade Minna Kivimäki.

Järnvägssamarbete

Finlands enda landkontakt med EU där via järnväg är Torneå/Haparanda.

-Där behövs det ett närmare samarbete mellan Sverige och Finland, sade Minna Kivimäki.

Inträde i Nato

Finlands inträde i försvarsalliansen Nato kräver också förändrade transportplaner.

-Det handlar om ett utökat samarbeta med Natostaterna och de nordiska länderna. Det behövs investeringar och mobilitet för att skapa hållbara transportkorridorer, sade Minna Kivimäki.

Kent Lidman