Nyheter 26.01.2024 Kent Lidman
-Agera nu! Vänta inte på vad er regering eller er region gör eller inte gör då det gäller den gröna omställningen. Agera själva på lokal nivå nu. Det budskapet hade Daniel Smirat, ordförande i kommunfullmäktige i Luleå när han medverkade vid Arctic Spirit i Rovaniemi.

Han medverkade under programpunkten ”Den gröna omställningen i arktiska städer. Mot att skapa en bevisbaserad policy”.

Fossilneutral 2040

Daniel Smirat berättade om de satsningar som nu görs i Luleå som ett led i den gröna omställningen och även förbereda för det fossilfria stålet som ska tillverkas i Norrbotten.

-Det kommer att göra skillnad på lokal nivå. Vi arbetar med den gröna omställningen i tung industri och räknar med att kommunen ska vara fossilneutral 2040, säger Daniel Smirat.

Industripark

Ett led i detta är byggandet av Luleå industripark.

-Det ska vara en industripark för fossilfri, grön industri. Genom de gröna satsningarna i våra basindustrier räknar vi med att ta bort 90 procent av fossilutsläppen. Kol i stålindustrin ersätts med vätgas, och även gruvindustrin blir fossilneutrala, säger Daniel Smirat.

Pilotstudie

Volker Rachold vid det tyska arktiska kontoret på Alfred Wegener institutet berättade om Arctic Passion projektet.

-Det är ett fyrårigt Horizon 2020 projekt och vi är halvvägs i det nu. Vi jobbar tillsammans med Nordamerika och Asien, och gör bland annat en pilotstudie om världens luftföroreningar, berättade han.

Bilar problem i Reykjavik

Lif Magneudottir, ordförande i stadsfullmäktige i Reykjavik, Island, berättade att man arbetar mycket med att få ned utsläppen från bilarna och andra transporter.

-Vårt stora problem är att det är många som använder bilar i Reykjavik och vi satsar på hållbart bränsle och elbilar. Vi planerar också för ett nytt transportsystem i Reykjavik, säger hon.

Lyssnar på innevånarna

Robert Barr, vid stadsfullmäktige i staden Juneau i Alaska höll med Daniel Smirats uppmaning.

-Jag säger som Daniel. Vänta inte. Agera nu. Vi är ett samhälle med 30 000 innevånare och vi har många olika projekt på gång i den gröna omställningen. Bland annat genom elektrifiering av fordon. Nu har vi fokus på att lyssna på våra innevånare och höra vad de tycker om hur vi ska genomföra den gröna omställningen, sade han.

Elektrifiering

Rebecca Alty är borgmästare i staden Yellowknife i Kanada.

-Vi satsar mycket på vätgas och elektricitet som kraftkälla. Bland annat fler elektriska bilar och fler laddare. Vi arbetar också med en plan för att minska oljeanvändandet, sade hon.

Små förändringar

Pertti Onkalo, chef vid planering och teknisk service i Rovaniemi kommun, framhöll att man hela tiden arbetar med små förändringar.

-Vi har Santa Claus village med företag som jobbar hållbart. Vi har ett utvecklat samarbete mellan företagen ock satsar på grön energi. Vi hade ett av de första företagen i Finland som utvecklade biobränsle. Vi jobbar mycket inom turism och renskötsel. Vår plan är att vara klimatneutrala år 2040, sade han.

Kent Lidman