Nyheter 23.08.2019 Paula Mikkola
-Vi söker fler samarbeten över gränserna när det gäller utvecklingen på landsbygden och i byarna. Vi arbetar huvudsakligen i Norrbotten, men samarbetar gärna mer med andra liknande projekt på Nordkalotten. Hör av er till oss! Den uppmaningen kommer från deltagarna i byautvecklingsprojektet ”Smarta hållbara byar” i Norrbotten

Projektet handlar om digital service i byarna och pågår från 2019 till 2021. Projektansvariga är Luleå tekniska universitet (LTU), Region Norrbotten, Norrbottens kommuner och Swedish Lappland. Tillväxtverket och Region Norrbotten är finansiärer medan kommunerna bidrar med egen arbetstid.

 Digital service i byarna

Projektet ska testa nya digitala lösningar för att höja servicenivån i norrbottniska byar genom innovativ digitalisering. Projektets mål är att med hjälp av digitala tjänster bidra till att man kan bo kvar i byarna med en god service och locka fler att flytta dit.

-Vi räknar med 24 olika pilotprojekt som en del i det övergripande projektet. Det beräknas vara en satsning på omkring 50 miljoner kronor, säger Staffan Lundberg vid Region Norrbotten.

 Samverkan viktigt

Projektet ska ta fram nya metoder för samverkan mellan användarna, analysera hur den digitala förändringen påverkar oss och hur man ska möta det, samt göra pilottester och prova olika digitala tjänster i byarna.

-Samverkan och utbyte av erfarenheter är mycket viktigt. Det är det som är själva kärnan i projektet, säger projektledare Arne Gylling, från Luleå tekniska universitet.

-Vid samverkan ser man hur bred denna fråga är. Vi har många kommuner på stora ytor i Norrbotten, säger Johanna Lindberg vid Region Norrbotten.

Pilotprojekt

Pilotprojekten som ingår är uppdelade på sju olika kategorier. Det är insamling av data, analys av behovet för människor, företag, miljö och teknik, infrastruktur, mobiltäckning och fiber/radiolänk, E-tjänster för landsbygden, kommunernas gemensamma e-plattform, digital kompetens och kommunaktion, samt nya arbetssätt och affärsmodeller. Under dessa ligger dom 24 pilotprojekten.

-Pilotprojekten är utvecklande för byarna, sade Roger Ylinenpää, Luleå kommun.

 Digital tidning

Pilotprojekten tar upp allt från kollar hur mobil och IT-täckningen är i byarna, finansieringen för att bygga ut bredband till full täckning, e-nämnder och e-tjänster i kommunerna, service i samverkan och mycket annat.

-Ett konkret pilotprojekt är att Norrbotten Media vill sluta distribuera papperstidningar till byarna i Gällivare. Det ersätter man då med en digital prenumeration där det även ingår en surfplatta och en del andra tjänster, sade Staffan Lundberg.

 IT-stöd till bokbussar

Ett annat pilotprojekt är samverkan om IT-stöd till bokbussar.

-Här får sju bokbussar IT-stöd och vägledning så att fler boende i byarna ska kunna läsa böcker, sade Staffan Lundberg.

 Ytterligare ett stöd till byarna är sjuk-, och hälsovård via IT-teknik.

-Även om det inte finns läkare på plats i byn så kan man via ny digital teknik få träffa en läkare. Det planeras i Pello och i någon annan ännu inte bestämd by. Det är liknande det som glesbygdsmedicinskt centrum jobbar med i Västerbotten, berättade Johanna Lindberg (se annan artikel om det på Nordkalottrådets hemsida).

 Samordnade transporter

Andra konkreta pilotprojekt är samordnade transporter till och inom byarna, och nya digitala tjänster som byarna kan jobba tillsammans med.

-Då det gäller transporter kan det vara både gods och personer. Transportbehovet i och mellan byarna är viktigt för att byarna ska leva, sade Johanna Lindberg.

Även svenska kyrkan har varit intresserad av byaprojektet.

-Dom har ju många av sina medlemmar i byarna. Så det kanske vore möjligt att satsa på digitala gudstjänster eftersom prästerna inte kan vara i alla byar, sade Roger Ylinenpää.