2019, Nyheter 23.04.2019 Paula Mikkola
-Vid vägs ände kan vi dra slutsatsen att vi varit en aktiv pådrivare för att ta bort gränshinder. Det är många som tror att det är enkelt att korsa gränsen mellan Norge, Sverige och Finland. Om man är turist- ja. Men är man näringsidkare eller arbetstagare - nej. Det arbetet måste fortsätta. Det sade Remi Strand, avgående ordförande Nordkalottrådet, när han sammanfattade Finnmarks ordförandeskap för åren 2017-2018, vid Nordkalottrådets vårmöte i Vadsö.

Finnmarks ordförandeskapsperiod grundades på dom prioriteringar som finns i Nordkalottrådets handlingsplan. Det är regionalpolitik, gränsens möjligheter, demografiska utmaningar och kompetensbehov, miljösamarbete, erfarenhetsutbyte och regional identitet, samt kommunikation och information.

-Vi tog över ordförandeskapet 1 januari 2017, men i praktiken skedde det i samband med Nordkalottrådets 50-årsjubileum i Vadsö i september 2017. Då hade vi ett brett deltagande från alla medlemsregioner och undertecknande också ett samarbetsavtal mellan Lappland och Finnmark, sade Remi Strand.

Ekonomisk trygghet

En av dom viktigaste frågorna var att Nordkalottrådet enades om ett politiskt uttalande där man pekade ut behovet av ett mer stabilt ekonomiskt ramverk för Nordkalottens gränstjänst.

-Det följdes upp i februari 2018 med ett brev från Nordkalottens ledare till den politiska ledningen i Nordiska rådet. I mars 2018 hade vi ett möte med stortingsrepresentant Ingalill Olsen. Vi var överens om att gränshindertjänsten ska vara en fråga för stortinget. Vi har också varit i kontakt med statsråd Frank Bakke Jensen om gränshindren på Nordkalotten, berättade Remi Strand.

Norska tullavgifter

Nordkalottrådet har också medverkat på gränstjänstkonferensen i Hanaholmen i Helsingfors, presenterat Nordkalottrådets verksamhet för Nordiska rådets politiker vid ett möte i Rovaniemi, och medverkat vid Nordkalottkonferensen i Tromsö och vid gränsregionalt forum på Åland.

En annan fråga som Nordkalottrådet arbetat med under Finnmarks ordförandeskapstid är dom norska tull-, och mervärdesavgifterna.

-Förvaltningsansvaret har flyttat från tullmyndigheten till Skatteetaten och det ledde till att återbetalningen av den deponerade mervärdesavgiften för varor som inte var sålda togs bort. Detta skapade stora problem för en gammal tradition som gränsöverskridande marknads-, och torghandel. Det löste sig då statssekreterare Anne Karin Olli grep in och hänvisade till Nordkalottrådet, sade Remi Strand.

Kompetensbehov

Nordkalottrådet hade också ett möte med generalsekreteraren i Arktiska rådet. Efter det beslutade Nordkalottrådet vid höstmötet i fjol att man inte ska arbeta för att få en regional representant i Arktiska rådet.

-Vid Nordkalottrådets möte hade vi fokus på kompetens och gjorde ett politiskt uttalande där vi är eniga om behovet av yrkesarbetare på Nordkalotten och behovet av regler som gör det enkelt för yrkesarbetare att få sin utbildning godkänd i ett annat nordiskt land. Det är också viktigt med flexibilitet i läroplanerna för att kunna möta ändrade kompetensbehov, sade Remi Strand.

Kommunsamarbete

Nordkalottrådet har också arbetat med gränskommunernas samarbete över gränserna och lokala aktörers möjligheter att få finansieringshjälp av Nordkalottrådet.

-Som en avslutande del i vår ordförandetid arrangerade vi tillsammans med Finnmarks fylkeskommun ett seminarium i Karasjok med deltagare från tre norska och tre finska kommuner. Det handlade om möjligheten av ett ökat gränskommunalt samarbete, sade Remi Strand.

Mer om detta i separata artiklar på Nordkalottrådets hemsida.

Tackade Finnmark

Ingelin Noresjö, Nordlands fylkeskommun och Glenn Berggård, Region Norrbotten, tackade för det arbete som Finnmark lagt ned som ordföranderegion för Nordkalottrådet.

-Region Norrbotten som nu tar över ordförandeskapet, kommer att ha en press på sig att göra lika mycket för Nordkalotten som Finnmark gjort under sin ordförandetid, sade Glenn Berggård.

-Finnmark har bidragit med mycket för att utveckla Nordkalottsamarbetet, sade Ingelin Noresjö.