2020, Nyheter 15.10.2020 Paula Mikkola
-Innovation, ekonomisk utveckling och satsning på ekosystem, liksom samarbete över gränserna. Det är viktiga framgångsfaktorer. Det sade Lars Hagebris, seniorrådgivare vid Business Finland i Stockholm med ansvar även för Norge och Danmark, när han medverkade vid Kick-offen för Interreg-projektet ”Arbeta tillsammans” med ett inlägg om Företagssamarbete mellan Finland och Sverige.

Lars Hagebris framhöll att innovation är förutsättningen för en hållbar utveckling.

-Ekonomin växer av idéer, utbildning och investeringar. Sedan 1860 är två tredjedelar av tillväxten resultatet av idéer och en tredjedel kommer från utbildning. 96 procent av innovationerna uppstår i olika ekosystem, sade han.

Sverige och Finland i topp

Sverige och Finland ligger i toppen i Europa och världen när det gäller innovationer.

-Finland är det tredje och Sverige det sjätte mest innovativa landet i världen, sade Lars Hagebris.

Han framhåller att innovationer och entreprenörskap går hand i hand, och att studenter nu också är mer intresserade av innovationer och entreprenörskap än tidigare.

-En tredjedel av dagens studenter på vidaregående nivå kan nu tänka sig att bli entreprenörer. För tio år sedan var den siffran en procent, säger Lars Hagebris.

Hemmamarknad

Sverige är hemmamarknad för många finska företag. Likaså var det svenska företag som gjorde största investeringar i Finland mellan åren 2015-2019.

-Sverige är den näst viktigaste export-import-marknaden för Finland efter Tyskland., säger Lars Hagebris.

Den nordiska modellen är viktig

Han framhåller att det nordiska samarbetet är mycket viktigt för företagen.

-Det handlar om öppenhet, kompetens, social säkerhet, liknande kulturer och satsningar på innovationer och entreprenörskap i Norden, sade Lars Hagebris.

Europamarknaden också viktig

75 procent av den nordiska exporten går till Europa och då är EU-marknaden särskilt viktig.

-Det handlar om fri handel och en övergång till digitalisering och hållbarhet, säger Lars Hagebris.

Det gäller att försäkra en positiv utveckling av fri handel globalt. Vi kan möta de utmaningar som hotar fri handel genom att förena krafterna i Sverige och Finland. Samtidigt ska Nordiska länderna samarbeta med EU för att åstadkomma en starkare motkraft mot Kina, Hagebris konstaterade.

Vad är då framgångsreceptet för innovationer och ekonomisk tillväxt?

-Att utveckla eko-system och underlätta samarbete mellan stora företag och teknologi  start-ups, satsa på utbildning och kompetensutveckling, öka offentlig finansiering för FoU verksamhet, skapa ett nordiskt innovationsprogram och samarbeta över gränserna, sade Lars Hagebris.

Uleåborg lyckats

Han pekar på Uleåborg som ett exempel på där man framgångsrikt lockar till sig nya företag.

-Där finns en flexibilitet och många företag är imponerade över innovationseko-systemen i Uleåborg, sade Lars Hagebris.

Norden klarar coronan

Coronapandemin har drabbat hela världen hårt men Norden har klarat sig förhållandevis bra när det gäller den ekonomiska nedgången.

-I Norden har nedgången i ekonomin varit fem procent medan den i hela Europa varit 15 procent. Och i Storbritannien har nedgången i ekonomin varit 20 procent under coronapandemin, berättade Lars Hagebris.

Hagebris räknade upp framtidens starka kompetensområden för Norden. De omfattar bl.a. smart energi, smarta transportlösningar, smart hälsovård och digitalisering.