2017, Nyheter 05.07.2017 Paula Mikkola
"Utveckling av näringslivsvägledning vid Nordkalottens gränstjänst" ska förmedla rätt och aktuell information om gränsöverskridande verksamhet, dess möjligheter och utmaningar till näringslivet.
Rajaneuvonnan Interreg-hankkeen työntekijä

Anställda i projektet Riitta Leinonen, Elin Sabbatsen, Tuula Ajanki ja Eleonoora Väänänen

-Ett av projektets huvudmål är att skapa ett väl fungerande nätverk med aktörer som kan hjälpa varandra och som vill utveckla näringslivets verksamhet över gränserna. Det sade Riitta Leinonen, norsk projektledare för Interreg Nordprojektet ”Utveckling av Nordkalottens gränstjänsts näringslivsvägledning”.

Hon medverkade vid seminariet ”Vad gäller för svenska företag i Norge” hos Norrbottens handelskammare i Luleå. Totalt deltog ett trettiotal intresserade, och förutom Norrbottens handelskammare och Nordkalottens Gränstjänst var Nordkalotttrådet en av arrangörerna.

 

Näringslivsvägledning

Nordkalottrådet är, tillsammans med Lapplands förbund, huvudansvariga för projektet att utveckla näringslivsvägledningen vid Nordkalottens gränstjänst. Norska deltagare är Storfjords kommun och SEG Tana A/S.

Projektperioden är från i juni 2016 till sista maj 2019. Budgeten ligger på över 1,08 miljoner euro. Det är pengar från EU, norsk Interreg och offentlig medfinansiering från Nordkalottrådet, Lapplands förbund, Storfjord kommun samt Finnmarks, Nordlands och Troms fylkeskommuner. Fem personer jobbar i projektet från Sverige, Norge och Finland.

 

Effektiv kommunikation

Förutom att bygga upp ett nätverk för näringslivet på Nordkalotten, har projektet ytterligare fyra huvudmål.

  • Genom en effektiv kommunikation förebygga och komma förbi gränshinder.
  • Det ska genomföras i ett nära samarbete med näringslivets organisationer.
  • Skapa förutsättningar för att små och medelstora företag ska kunna öka exporten och samarbetet med företag i dom andra länderna.
  • Etablera en permanent näringslivsvägledning på Nordkalotten.

 

Vilka resultat förväntar man sig då direkt av projektet?

-Projektet ska kartlägga, undersöka och testa olika informationsmetoder. Projektet ska också bidra till att små och medelstora företag ska kunna ta det första steget över gränsen, sade Riitta Leinonen.

Projektet ska även dokumentera och rapportera lösningar då det gäller gränshinder för näringslivet, bygga upp näringslivskompetensen hos Nordkalottens gränstjänst och bilda ett gränsöverskridande nätverk av kunniga rådgivare.

 

Rapportera gränshinder

-Vi ska bygga upp en modell som gör att företag får nödvändig och korrekt information i rätt tid, och med det utveckla gränstjänstens service till företagen. Det handlar också om att identifiera och rapportera gränshinder till regional och nationell politisk nivå, sade Riitta Leinonen.