2017, Nyheter 26.11.2017 Paula Mikkola
Nordkalottrådets jubileumsseminarium diskuterade samarbetets framtid och rådets roll.

Nordkalottrådet ska vara den gemensamma nyckeln till att öppna dörrar i alla regioner på Nordkalotten. Det sade Andreas Lind, näringslivschef på länsstyrelsen i Norrbotten och tidigare ledamot i Nordkalottrådet, då han deltog i diskussionen om Nordkalottrådets roll i Arktis, under jubileumskonferensen i Vadsö.

Andreas Lind framhöll att Nordkalottrådet startat många samarbeten på Nordkalotten.

-Mycket av samarbetet sker mellan företag och det finns massor kvar att göra inom det området. Det är viktigt att Nordkalottrådet har gemensamma intressen och driver ett gemensamt arbete, sade Andreas Lind.

Fokusering

Han fick medhåll av Christer Bringeus, ambassadör för nordiska frågor vid utrikesdepartementet i Stockholm.

-Fokusering är ett nyckelord och tydlighet ett annat. Det är mycket viktigt i det nordiska och det regionala samarbetet. Med den nyckeln kan ni öppna många dörrar, sade han.

Mer egna beslut

Stortinget i Norge har beslutat att Tromsö och Finnmarks fylken ska slås ihop 2020.

-Jag hoppas att den regionreformen ger oss nya uppgifter och större beslutsmöjligheter. Att vi slipper åka till Oslo så ofta, utan kan avgöra mer själva, sade Ragnhild Vassvik, fylkesrådsordförande i Finnmark.

-Ingen lyssnar på oss om man inte vet något om oss. Vi bör bygga upp ett nytt folk-till-folk-samarbete inom Nordkalottrådet, sade Timo Rautajoki, Lapplands handelskammare.

Nordkalottrådet har goda kontakter med kommuner, regioner och näringsliv och en god potential att påverka utvecklingen, sade Grete Ellingsen.

Vad tycker dom unga

-Vad tycker unga nya politiker om nordkalottsamarbetet? Har dom kunskapen? Dialog är viktig för att föra arbete framåt. Det är viktigt att arbeta för en gemensam arbetsmarknad och samarbeta inom teknik, kommunikation med mera, sade Willy Örnebakk, Troms fylkeskommun.

-Det skrivs för lite om Nordkalotten i tidningarna. Media är alldeles för centraliserat. Det skulle behövas en gemensam nyhetsförmedling på Nordkalotten där man kan följa debatten i andra länder, sade Timo Rautajoki.

Nordkalottsamarbetet är viktigt för oss

-Det är viktigt att ta upp konkreta frågor i Nordkalottrådet, till exempel gränshinder och utbildning.  Det finns stora likheter mellan Nordkalottrådet och Barentssamnarbetet, sade Ragnhild Vassvik.

-Glesbygdsfrågorna är en stor utmaning. Gränshinder är plågsamma och en viktig uppgift för Nordkalottrådet, sade Christer Bringeus.