Nyheter 27.06.2024 Kent Lidman
-Vi hjälper alla, inte bara nordiska innevånare. Utan från alla andra länder utanför Norden också när de behöver hjälp med samarbete eller aktiviteter över de nordiska gränserna. Det sade Willy Örnebakk vid Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge när han medverkade vid Gränstjänstens årsseminarium i Vasa, under programpunkten ”Hjälp med gränsöverskridande frågor”.

Gränstjänsten har sex anställda som arbetar i Torneå/Haparanda, Skibotn och i Alta. De arbetar med gränshinder mellan Sverige och Finland, mellan Norge och Finland och mellan Norge och Sverige.

-Vi är en del av ett nordiskt nätverk av gränstjänster och samarbetar med de andra som ligger i Morokulien och i Malmö, sade Willy Örnebakk.

Ingen myndighet

Han framhöll dock att gränstjänsten inte är en myndighet.

-Vi är inte en myndighet som fattar beslut. Vi är inte heller en del av polisen, tullen, försvaret eller någon annan myndighet. Vi är inte heller en speditionsfirma som fyller i papper i samband med export eller import, sade Willy Örnebakk.

Information och kontakter

Gränstjänsten utgår från den nordiska visionen att Norden år 2030 ska vara världens mest hållbara och integrerade region.

-Vi erbjuder information och kontaktförmedling som hjälper dig när du korsar de nordiska gränserna. Vi ger dig den information du behöver eller hjälper dig vidare till rätt myndighet. Vi hjälper till med nätverksbyggande och att ta bort gränshinder, samt jobbsökning eller rekrytering, säger Willy Örnebakk.

Många kontakter under corona

Under 2019 hade Gränstjänsten 3623 kundkontakter. 60 procent var från privata kunder. Det handlade då mest om pensioner, beskattning och försäkringar.

Året efter 2020 hade man 8330 kundkontakter, nästan tre gånger som många som året innan. 80 procent var då frän privata kunder.

-Då handlade 80 procent om corona och de återstående om beskattning och försäkring, sade Willy Örnebakk.

Påverkade även 2021

Corona fortsatte också att påverka Gränstjänstens arbete under 2021. Då hade man 6946 kundkontakter, varav 80 procent var privata.

-Även då handlade 80 procent av kundkontakterna om corona. De övriga var mest beskattning och försäkring, säger Willy Örnebakk.

Minskade 2022

Men 2022 hade coronan avklingat och då hade Gränstjänsten 3589 kundkontakter, ungefär lika många som innan coronan. 60 procent av kontakterna var privata.

-Då handlade det mest om pension, beskattning och att starta egna företag, säger Willy Örnebakk.

Digitalt svar direkt

Gränstjänsten har också ett digitalt verktyg, dittgränsproblem.com, där man kan få hjälp direkt på nätet med ett gränshindersproblem.

-Det är ett digitalt system som invånare och företag i gränsregionerna kan använda för att enkelt rapportera problem/upplevda gränshinder. Det är ett samarbetsforum för de gränsregionala informationstjänsterna, säger Willy Örnebakk.

I det systemet samordnas upplevda hinder och problem. Det är ett samarbete om information och förenkling, där man tillsammans kan jobba fram lösningsförslag. Det är en enhetlig kommunikation mellan informationstjänsterna och Gränshinderrådet.

Kent Lidman