Nyheter 04.09.2023 Kent Lidman
-Från och med i höst så deltar alla arbetsförmedlingarna från de tre Nordkalottländerna i Gränstjänstens arbete. Och den 13–14 september har vi vårt stora seminarium i Kiruna vars huvudtema är samarbete. Det säger Birgitta Tamminen, svensk arbetsförmedlare i Eures och Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge.

Det är Nordkalottrådet som är huvudman för Gränstjänsten, och verksamheten finansieras till största delen av Nordiska ministerrådet.

Den norska arbetsförmedlingen NAV var först med att delta i Gränstjänstens arbete vid kontoret i Skibotn och nu även i Alta. Från och med i våras deltar även den svenska arbetsförmedlingen där Birgitta Tamminen arbetar vid kontoret i Torneå. Och inom kort kommer även den finska arbetsförmedlingen att fullt ut delta i Gränstjänstens arbete.

– Det är fantastiskt. Nu satsar vi och jobbar tillsammans i 100 procent för att öka samarbetet över gränserna, säger Birgitta Tamminen.

Stora investeringar

Det är samarbetet över gränserna som är temat för seminariet ”Tillsammans för vår livskraftiga nord” i Kiruna den 13–14 september. Seminariet arrangeras av Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge tillsammans med Nordkalottrådet, Nordiska ministerrådet och det svenska Regeringskansliet.

Utgångspunkten var att det är på gång många nya stora gröna investeringar på Nordkalotten.

-En uträkning som Lapplands handelskammare gjort pekar mot att det ska investeras för 190 miljarder euro fram till 2040 på Nordkalotten. Hittills har planerna kommit längst i norra Sverige, men de är på gång även i norra Finland och Norge, säger Birgitta Tamminen.

Samarbete över gränserna

Investeringarna kräver en satsning på rekrytering över gränserna, på nätverkande och samarbete mellan de tre arbetsförmedlingarna och Gränstjänsten.

-I planeringen landade vi då på att seminariet ska fokusera på företagande, beslutsfattande, innovativa lösningar och mobilitet över gränserna på Nordkalotten. Programmet har vi lagt upp i samarbete med Nordkalottrådet och Nordiska ministerrådet, berättar Birgitta Tamminen.

75 deltagare

Omkring 75 personer från de tre länderna på Nordkalotten och representanter för olika delar av samhället deltar på seminariet.

Första dagen av konferensen blir en paneldiskussion om livskraft, arbetsmarknad och rekrytering i norr. Där deltar representanter från Finsk-svenska handelskammaren, LKAB, New Paakkola, Narviks kommun och Region Norrbotten.

Livskraftigt norr

Det följs av fyra talare som tar upp arbetet för ett livskraftigt och inkluderande norr.  De är Päivi Ekdahl, Lapplands förbund, Willy Örnebakk, Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge i Skibotn, Tiina Keränen, Lapplands Arbets- och näringslivstjänster (AN-tjänster) och Stina Almkvist, Region Norrbotten.

Inflyttning och inkludering

Andra dagen inleds med ett anförande av Ida Rönnblom vid Arbetsförmedlingen i Skellefteå om inflyttning, kvarstannade och inkluderande.

Därefter blir det en paneldiskussion om samma ämne med representanter från Business Tornio, Nordjobb, International House Oulu, Gränstjänsten Sverige-Finland-Norge i Skibotn och NAV.

Senare blir det inlägg av Nina Mäki, DeTo-projektet, Emilia Modigh, Nordjobb och Petri Suopanki från Nordiska ministerrådets sekretariat.

Hela seminariet avslutas med en sammanfattning av ordförande Stig Olsen från Nordkalottrådets beredningsgrupp.

Kent Lidman