2021, Nyheter 27.01.2021 Paula Mikkola
-Jämställdhet är viktig för företag och näringsliv. Det sade Lena Abrahamsson, professor vid Luleå tekniska universitet, när hon medverkade vid Academic North Summit.

Lena Abrahamsson presenterade sin studie om jämställdhet mellan könen i arbetslivet i norr med gruvindustrin som exempel.

Jämställdhet ger bättre image

Hon framhöll att det finns flera studier som visar att det är viktigt med jämställdhet i näringslivet.

-Det ger företaget och yrket en bättre image och attraktivitet. Det är viktigt med verkliga förändringar och det resulterar i mer jämställdhet. Jämställdhet är bra för individen och företagets utveckling och för den sociala hållbarheten. Ny teknologi och nya sätt att producera kan leda till att stereotypa könsrollsmönster minskar och arbetsplatsen blir mer jämställd, sade Lena Abrahamsson.

Arbeta tillsammans

Hon har undersökt olika typer av arbetsplatser, där männen är i majoritet, där kvinnorna är i majoritet och där det jobbar ungefär lika många män som kvinnor.

-På en jämställd arbetsplats man kan tydligt se att det är lika många kvinnor som män i alla arbetsgrupper på alla nivåer. De kan arbeta tillsammans i grupperna och hjälpa varandra. Könstillhörigheten har ingen stor betydelse i organisationen, sade Lena Abrahamsson.

En slutsats som hon drar är att stereotypa könsroller och könssegregation hindrar företagets förändring och utveckling. Det blir inflexibelt och mycket svårt att förändra.

Stora förändringar

Hon tar upp gruvindustrin som exempel på en bransch som genomgått stora förändringar dom senaste 40 åren. Från hårt och svårt underjordsarbete till automatisering och datoriserad fjärrkontroll.

-Från att jobba under jord så jobbar gruvarbetare nu oftast i ett kontrollrum med en digitaliserad teknik med intelligenta automatiska system, smart teknik, rörliga IT-verktyg, robotar och mycket annan ny teknik. Det är en mer innovativ, flexibel och hållbar teknik, sade Lena Abrahamsson.

Fler kvinnor

Den tekniska förändringen har påverkat arbetet inom gruvindustrin på många sätt.

-Det har blivit säkrare och gett en bättre arbetsmiljö. Det har skapat en innovativ och lärande organisation med andra typer av problem än tidigare. Det har gjort att fler kvinnor jobbar inom gruvindustrin. Vi har fått en ny typ av mer jämställda gruvarbetare som varken är manliga eller tuffa, sade Lena Abrahamsson.

Motstånd

Förändringen har dock inte kommit utan motstånd.

-Dom som kämpar emot har rötterna i det gamla gruvsamhället och ser  gruvarbetaren som stor, stark och manlig. Dom har ett motstånd mot ny teknik och glorifierar den gamla goda tiden med machomannen, sade Lena Abrahamsson.

Framtida gruvarbetare

Hur ser då den framtida utvecklingen ut inom gruvbranschen?

-Den gamla machokulturen har ersatts av en ny typ av gruvarbetare med en ny uppfattning om vad som är ett verkligt jobb. Arbetskulturen och miljön har förändrats och blivit mer jämlik, sade Lena Abrahamsson.

Nära samarbete

Hon tycker att det är viktigt med ett nära samarbete mellan universitet och näringsliv då det gäller jämställdheten på arbetsplatserna.

-Vi måste ha en öppen dörr mellan forskningen och företag. Vi ska bygga nätverk och lära av varandra och omgivningen. Vi ska också hjälpa dom små företagen. Vi ska skapa verktyg och metoder baserade på företagens behov, och skapa en bättre forskning i dessa frågor, sade Lena Abrahamsson.