2020, Nyheter 08.04.2020 Paula Mikkola
-Det händer mycket inom det arktiska området. Arktis påverkas mest av den allt snabbare klimatförändringen. Det är viktigt att EU har en tydlig plan för Arktis. Det sade Louise Floman, vid EU-kommissionens direktorat för regional utveckling i Bryssel när hon medverkade på Interreg Nords möte i Jokkmokk.

Louise Floman berättade om hur EU arbetar mot dom arktiska regionerna och hur man har med ursprungsbefolkningarna i det arbetet.

 

Tre arktiska prio-områden

EU har en plan för Arktis som bygger på att Arktis är en integrerad del av EU:s arbete, på EU-konferensen ”EU Arctic Stakeholder Forum”, på en dialog med ursprungsbefolkningarna och på ”Green deal”- en grön utveckling i Arktis.

Inom denna plan finns tre prioriterade områden:

*Klimatförändringen och att säkra den arktiska miljön.

*Hållbar utveckling på och runt Arktis.

*Internationellt samarbete i arktiska frågor.

Klimatfrågan viktig

Louise Floman framhåller att klimatfrågan är mycket viktig för EU.

-Då det gäller hela EU så gick 25 procent av pengarna i fonder 2014-2020 till klimatfrågor. Det gällde allt från rymdforskning till att säkra miljön i Arktis och skyddet av den biologiska mångfalden, sade hon.

Ingen skada på miljön

”Green deal” bygger på principen att ingen verksamhet ska skada miljön.

-I arktiska frågor handlar det om att jobba med dom speciella utmaningar som finns i Arktis med långa avstånd och liten befolkning. EU stödjer hållbar utveckling i Arktis genom Interreg.

-Det behövs mer samordning mellan programmen och det är viktigt att få med det samiska perspektivet i Interreg-programmen, sade Louise Floman.

Arktis konferens

”EU Arctic Stakeholder Forum” innebär att aktörer i Arktis ska vara med och identifiera prioriterade satsningar i Arktis och de ska diskutera frågorna i en konferens en gång per år.

– Dialogen med ursprungsbefolkningarna ska finnas med i varje del i detta arbete. Vi samarbetar också med Arktiska rådet och har bilaterala samarbeten med olika länder utanför EU, sade Louise Floman.

Digital infrastruktur

Dom arktiska frågor som hittills prioriterats är:

*Digital infrastruktur så som e-hälsa, e-styrning, distansundervisning,

*Transporter

*Förnybar energi

*Kompetensplattformar

*Hållbar turism

Samerna och Interreg

Vilka möjligheter finns då för samerna i Interreg-programmen?

-Programmen är mer styrda mot smarta investeringar för små och medelstora företag. Det är viktigt med många samiska aktörer inom det området. EU utgår från dom medborgare som finns i området, som samer i arktiska områden. Samerna satsar på hållbar turism och kulturutveckling som EU prioriterar. Det finns olika strategier i olika områden och det kan vara viktigt att komma fram till en gemensam strategi, sade Louise Floman.