Nyheter 19.06.2019 Paula Mikkola
-Det är viktigt att känna till varandras utbud och hitta egna nisch i det regionala utbudet. Det sade Emma Ebermark, vid Swedish Lapland/Gällivareprojektet, då hon deltog i en paneldiskussion om utmaningar i det gränsöverskridande samarbetet vid seminariet i Narvik anordnat av Nordkalottens gränstjänst näringslivsprojekt.

Arne Olav Lundberg, vid Narvik&Lapphaugen Turiststation höll med.

-Det är viktigt att ta tillvara det vi har omkring oss för att utveckla en bärkraftig näring, sade han.

Besökarens drivkraft

-Vi jobbar mest lokalt och med fokus på besökarens drivkraft att komma till oss, sade Emma Ebermark.

-Vi jobbar både i närregionen och i en större region från Narvik till Kiruna, sade Arne Olav Lundberg.

-Fler och fler av besökarna ställer klimatkrav på besöksnäringen och det måste vi anpassa oss till. Vi måste lära oss mer om klimat och miljö och även ta med det i utbildningen, sade June Berg-Sollund, Visit Narvik.

Trender

Emma Ebermark framhöll att det finns trender inom besöksnäringen som man måste ta hänsyn till.

-Det är företagen själva som får ta fram naturnära och miljömässiga produkter, sade hon.

 

Hur få ut lika mycket?

Paula Mikkola, Nordkalottrådets generalsekreterare, som var moderator, undrade om det är dom företag som betalar mest, som får ut mest av gemensanna projekt. Hur ska små och medelstora företag få ut lika mycket av samarbetet?

-Förhållandet mellan små och stora företag kan vara ojämlikt. Det gäller att hitta balansen. Små och stora företag måste hjälpa varandra. Samarbetat får inte gynna ett företag på bekostnad av andra oavsett om dom är stora eller små. Så jobbar vi i vårt projekt, sade Emma Ebermark.

Samarbete istället för konkurrens

-Är det större utmaningar för företag som jobbar över gränserna? Hur ska man skapa samarbete istället för konkurrens, undrade Paula Mikkola.

-Det finns alltid konkurrens. Men man ska tala om samarbetet och utveckla det tillsammans, sade Arne Olav Lundberg.

-Om det finns ett litet kundunderlag är risken för konkurrens större, sade Emma Ebermark.

-Samarbetet är viktigt och det ökar kakan för alla, så att alla får ut mer. Företagen måste tala med varandra och tala ihop sig om till exempel en gemensam marknadsföring, sade June Berg-Sollund.

Gränstjänsten

Hur ska då företagen få hjälp av gränstjänsten, undrade Paula Mikkola.

-Jag ser på dom nordiska marknaderna som mycket komplicerade. Det finns många hinder, till exempel momsbetalningar. En stor del av vår vardag rör sådana gränshinder som vi måste få hjälp att lösa, sade Emma Ebermark.

-Allt som förenklar samarbetet över gränserna är bra, sade June Berg-Sollund.