Nyheter 13.06.2024 Kent Lidman
Nordkalottrådet planerar för en ansökan till Interreg Aurora för att utveckla Gränstjänsten Sverige-Finland-Norges organisation, förstärka ägandestrukturen, personalresurserna och finansieringen. Projektet ger en tillfällig lösning till den akuta resursbristen, men det syftar till en permanent finansiering så att verksamheten kan utvecklas och arbeta långsiktigt.

Det berättade Paula Mikkola, Nordkalottrådets generalsekreterare vid Gränstjänstens operativa styrgruppsmöte nyligen, när hon presenterade verksamhetsplanen för 2024.

-Vi räknar med att lämna in ansökan i september. Vi söker tillsammans med Region Norrbotten eftersom de har ordförandeskapet i Nordkalottrådet från 2025 och tre år framåt, sade Paula Mikkola.

Seminarium i Vasa

Gränstjänstens största arrangemang under 2024 är seminariet i Vasa i Finland 12–13 juni. Huvudtemat är expansion av företagsverksamhet mellan nordiska länder. Man tar upp frågor som ”företagsetablering till ett annat nordiskt land”, ”Internationella tjänster som hjälp vid expansion från Finland till den svenska/norska marknaden”, ”Varifrån får man sin arbetskraft?” och ”Vision 2030.Hur uppnår vi det tillsammans?”.

Arbetsmarknadspolitiskt samarbete

Ett annat stort arrangemang är Gränstjänstens deltagande i en nordisk arbetsmarknadspolitisk konferens i Sverige under 18-19 juni.

-Det handlar om 70 år av arbetsmarknadspolitiskt samarbete, säger Paula Mikkola.

Mycket av Gränstjänstens verksamhet, förutom rådgivning och arbetet mot gränshinder, handlar om arbetsmarknadens mobilitet över gränserna, finansiering och resurser.

Urval av aktiviteter 2024

Här ett urval av Gränstjänstens aktiviteter under 2024:

+Upprätthålla goda kontakter till ansvarsdepartementen, ambassader, relevanta myndigheter, och Gränshinderrådets medlemmar i respektive land.

+Medverka i Nordkalottrådets vår- och höstmöten och informera rådets medlemmar om Gränstjänstens aktiviteter och behandlingen av regionaktuella gränshinderfrågor

+Uppdatera färdigt chatbot funktionen och Gränstjänstens hemsidor med information som är tydligt relaterad till de svensk-finsk-norska gränserna (eventuellt lägga till information även på nordsamiska).

 

Nya hemsidor

+Nya hemsidor ska vara mer användarvänliga och innehålla information som är tydligare relaterat till de svensk-norsk-finska gränsregionerna.

+Eventuellt medverka i årets Suomi-Arena i Björneborg (finska motsvarigheten till Almedalen) och Almedalsveckan tillsammans med Region Norrbotten.

+Delta tillsammans med andra nordiska informationstjänster i Nordiska rådets sessionsvecka i Sverige i höst.

+Medverka i aktuella konferenser så som Arctic Frontiers i Tromsö, High North Dialogue i Bodö och norska Europadagar,

+Medverka i nationella, regionala och EURES rekryteringsmässor (både fysiska och digitala jobbmässor),

+Erbjuda pop-up service under kommunbesöken i Nordkalottregionen och eventuellt på  Åland,

+Arrangera på våren online skattedeklarationsrådgivning tillsammans med skattemyndigheterna när det är akutellt att lämna in en skattedeklaration i något land.

Kent Lidman