2018, Nyheter 24.05.2018 Paula Mikkola
Vilka möjligheter och hinder finns då det gäller företagens vilja att bedriva verksamhet över gränsen mellan Norge och Sverige? Det var temat för ett seminarium i Mo i Rana, som hade samlat ett femtiotal deltagare. Mest representanter för olika små och medelstora företag i Norge

 Seminariet arrangerades av MittSkandia ,Nordkalottens gränstjänst och  Interregprojektet Gränsmöjligheter, i samarbete med  bland andra Grensetjänsten Norge-Sverige, Rana Utvecklingsselskap, Storumans kommun, Innovasjon Norge och  norska Tollstaten.

 

Gränslös arbetsmarknad

Huvudmålet fört ”Gränsmöjligheter” är att bygga upp en gränslös integrerad arbetsmarknad längs den 161 mil långa norsk-svenska gränsen. Projektet startade i september 2016 och ska pågå fram till sista augusti nästa år. Det finansieras huvudsakligen av Interreg Sverige-Norge, som är ett EU-projekt för gränsöverskridande samarbete. Budgeten är på 1,4 miljoner euro.

-Vi har jobbat i 15 års tid främst med att hjälpa enskilda personer med gränshinder mellan Sverige och Norge. Men intresset för företag att få hjälp har hela tiden ökat och det var därför vi startade detta projekt, sade Kjell Olsén, vid Grensetjänsten Sverige-Norge.

Projektmål

Projektet har fyra huvudsakliga mål:

*Öka möjligheterna för företag i Norge och Sverige att utan hinder skapa en större marknad över gränsen mellan Norge och Sverige.

*Samordna och strukturera arbetet med att minska gränshinder för näringslivet längs hela den norsk-svenska gränsen.

*Riva ned mentala gränshinder genom att informera små, och medelstora företag om möjligheter, istället för problem och hinder, när det gäller att arbeta gränsöverskridande.

*Minska och hantera formella och informella gränshinder för näringslivet längs hela den norsk-svenska gränsen, genom att bland annat strukturera samarbete mellan Grensetjänsten Norge-Sverige och gränskommittérna.

-Vi är en del på väg när det gäller samarbete med gränskommittérna. En del i arbetat i detta projekt är också att vara ute så här och informera om det och dess möjligheter, sade Kjell Olsén.

Näringslivsvägledning på Nordkalotten

Nordkalottens gränstjänst bedriver också ett liknande projekt. Det har nyhetsbrevet berättat om i flera andra artiklar. Det heter ”Nordkalottens gränstjänst- näringslivsvägledning”.

-Vi arbetar med näringslivsvägledning för Nordland, Troms och Finnmarks fylken i Norge, Lappland i Finland och Norrbotten i Sverige. Nordkalottens gränstjänst har sedan starten fått många frågor av näringslivet och det är därför vi startat detta projekt, sade Riitta Leinonen vid Nordkalottens gränstjänst i Skibotn.

Ökad export över gränserna

Huvudmålet är att i samarbete med näringslivet öka exporten och företagens verksamhet över gränserna.

-Vi vill skapa ett väl fungerande nätverk med sakkunniga och ge snabb hjälp till näringslivet som jobbar över gränserna. Vi vill utveckla en modell för att ge nödvändig och korrekt information. Det kan vara första steget och bidra till att regionens små-, och medelstora företag vågar ta steget över gränsen och därmed öka export och samarbete med grannländerna, sade Riitta Leinonen.

Det finns ytterligare ett viktigt mål med projektet.

-Det är att verksamheten ska bli en permanent del av vår verksamhet när projekttiden gått ut, sade Riitta Leinonen.