2019, Nyheter 21.01.2019 Paula Mikkola
-Ett effektivt gränsregionalt samarbete är viktigt. Det kräver en vilja att ta itu och arbeta med gemensamma utmaningar och använda våra gränser som en resurs. Det sade Johan Krafft, avdelningschef för hållbar tillväxt vid det svenska näringsdepartementet, när han invigde Nordregio Forum 2018 i Lund.

Konferensens huvudtema var ”Landsbygdens förändring” med underrubrikerna ”Attraktiva regioner-den nordiska modellen” samt ”Stad och landsbygd – Utmaningar och möjligheter”.

120 deltagare

Nordregio var huvudarrangör tillsammans med svenska näringsdepartementet och Region Skåne. Nordkalottrådet, Region Norrbotten, mamba, Interreg Baltic Sea och europeiska regionalfonden var medverkade i programmet.

Konferensen hade samlat drygt 120 deltagare från hela Norden och även från en del andra länder.

-Dom nordiska länderna har aldrig tidigare varit så integrerade som nu, inom dom flesta områden. Det gäller även utmaningar och möjligheter. Därför är konferenser där länderna kan dela med sig av kunskaper och utbyta erfarenheter, viktiga.

Gemensamma utmaningar

Johan Krafft framhöll att utmaningarna inte tar hänsyn till gränser mellan länder.

-Vi har gemsamma utmaningar, bland annat klimatförändringar, sociala skillnader, demografi och digitalisering. Vi måste gemensamt arbeta för att hantera dom, sade han.

Han framhöll hur viktigt det nordiska samarbetet är.

-Samarbetet har en lång historia och är viktigt i en tid när det internationella samarbetat ifrågasätts. Tillsammans är dom nordiska länderna en viktig ekonomi i världen, sade Johan Krafft.

Inkluderande och innovativt Norden

Sverige hade ordförandeskapet i det nordiska samarbetet under 2018.

-Sveriges utgångspunkt har varit ett inkluderande, innovativt, tryggt och öppet Norden, sade Johan Krafft och pekade på att Sverige lanserat fyra ordförandeprojekt:

* utveckla lösningar för vård på distans

* motverka segregation för ekonomiskt utsatta unga

* stödja omställning till klimatsmarta transporter i dom nordiska städerna

* skapa en plattform för hållbar arkitektur och design och främja industriellt byggande i trä.

Sammanhållen landsbygdspolitik

Temat för konferensen var landsbygdens utmaningar och Johan Krafft vill se en sammanhållen landsbygdspolitik.

-Utvecklingen av landsbygden har länge varit förknippad med jordbrukssektorn och EU:s jordbrukspolitik. Det har också gjort en del åtgärder och stöd till den regionala tillväxtpolitiken. Det behövs dock en landsbygdspolitik som är bredare än ett ”knippe” med åtgärder, sade han.

Svensk landsbygdspolitik

I Sverige har en parlamentarisk utredning nu presenterat förslag till en sammanhängande landsbygdspolitik.

-Med detta som grund har regeringen lagt fram en proposition och riksdagen tog beslut om i juni. Så för första gången finns nu en sammanhängande svensk landsbygdspolitik, sade Johan Krafft.

Olika förutsättningar

Det finns en stor variation av sociala, miljömässiga och ekonomiska förutsättningar i dom svenska landsbygdsområdena.

-En viktig del av landsbygdspolitiken är att aktivera andra politikerområden och insatser. Det behövs bättre samarbete mellan lika delar av samhället. Det finns ett antal viktiga områden för den svenska landsbygdspolitiken. Det är näringslivsutveckling, transporter, digital kommunikation, utbildning, kompetens, bostäder samt kommersiell och offentlig service. Det handlar också om kultur, integration, jämställdhet och en statlig närvaro på landsbygden, sade Johan Krafft.