Nyheter 14.01.2024 Kent Lidman
-Ryssland har systematiskt använt Barentssamarbetet för att infiltrera och influera debatterna i Nordnorge sedan 2012. Det har till exempel varit en stor debatt i Finnmark om hur man ska se på minnesmärkena från andra världskriget som ryssarna försökt vända till sin fördel. Det säger Thomas Nilsen, redaktör vid tidningen Barents Observer, när han deltog vid Arctic Spirit i Rovaniemi.

Thomas Nilsen deltog under programpunkten ”Hybridhot i Arktis”.

Hybridhot

Arktis har länge ansetts vara en speciell zon med regionalt samarbete. Efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och när Finland, och snart även Sverige är med i Nato, har det arktiska samarbetet med Ryssland upphört. Ryssland har nu en egen arktisk strategi och ett nytt partnerskap med Kina.

Vilka hybridhot medför det och vad menar Kina med att man vill ha ett ökat inflytande i Arktis?

Ryska spioner

Thomas Nilsen framhåller att det ryska spionaget i Nordnorge har ökat.

-Vi minns ju ryska spioner som togs i Tromsö. Ett sätt för Ryssland är att bygga upp på vänskap med personer i Norge som ofta har en militär bakgrund, och på det sättet skaffa sig information, säger han.

Hoten växer

Abbie Tingstad, professor och forskare vid centret för arktiska studier vid den amerikanska Marinen, anser att hoten mot Arktis har växt över tid.

-Det är hot mot teknologi och mot infrastruktur. Risken för nya hybridattacker har ökat. Men vi kan lära oss att hantera och motverka dom med olika metoder, sade han.

Många hybridattacker kommer via olika nätverk.

-Nätverken är viktiga för många människor och det gäller att lära sig att motverka hybridattacker där, säger Abbie Tingstad.

Investeringsmakt

Tero Vauraste seniorrådgivare vid Woodrow Wilson Center i Washington framhöll att Ryssland är mycket aktiva i Arktis.

-Ryssarna satsar bland annat på isbrytare och annan teknik längs den arktiska kusten, Ryssland använder sin investeringsmakt mot oss. Transporterna i Arktis är mycket viktiga. Det gäller även Östersjön där Ryssland och Kina använder sig av mycket transporter, sade han.

Tero Vauraste studerar på vad Ryssland och Kina gör när det gäller investeringar i främst infrastruktur i Arktis.

-Vi ser bland annat försök till rysk påverkan på finsk infrastruktur, sade han.

Kent Lidman