2021, Nyheter 06.12.2021 Paula Mikkola
Troms och Finnmarks fylke kommer att delas. Det berättade Tarjei Jensen Bech (A), Troms och Finnmarks fylkeskommun, när han medverkade vid Nordkalottrådets möte i Helsingfors, under punkten ”Aktuellt från regionerna”.

Det var i samband med den tidigare konservativa norska regeringens regionreform som Troms och Finnmarks fylken slogs samman från 1 januari 2020. Fylkesledningen placerades i Tromsö. Sammanslagningen mötte hårt motstånd särskilt i Finnmark.

Efter att Arbeiderpartiet vunnit valet i Norge tidigare i höst och bildat regering med senterpartiet har man lovat att återgå till det tidigare när Troms och Finnmark är separata fylken. Det innebär då också att Finnmark återigen blir en självständig region i Nordkalottrådet.

-Jag har talat med vår nye kommunminister och delningen kan bli av från 1 januari 2023. Nordområdetspolitiken är viktig för den nya regeringen, sade Tarjei Jensen-Bech.

Låg arbetslöshet

Han berättade också att man har en mycket låg arbetslöshet i Troms-Finnmark och ett stort behov av ny arbetskraft. Man satsar mycket på att minska klimatutsläpp.

-Vi har bra förutsättningar för det med vindkraft och gasutvinning i Snöhvitfältet utanför Hammerfest. Två nya olje-, och gasfält ska snart tas i drift. Tromsö universitet satsar också på mer klimatforskning, sade Tarjei Jensen-Bech.

Digitala lösningar

Pandemin har lett till fler digitala lösningar.

-Det finns många digitala innovativa lösningar särskilt inom hälsovården och utbildningsområdet, sade Tarjei Jensen-Bech.

Det finns också en stor oro bland särskilt bland unga i Nordnorge.

-Vid en undersökning visade det sig att 32 procent av alla unga kvinnor har haft någon form av depression, säger Tarjei Jensen-Bech.

Kompetensbrist

Kompetensbristen är ett stort problem även för Lappland. Det berättade Mika Riipi, Lapplands förbund och ordförande i Nordkalottrådets möte.

-Det har blivit ett stort problem särskilt efter covidpandemin. Den har också visat att digitaliseringen är viktig, säger Mika Riipi.

Finland har lagt fram en ny transportplan.

-Det är tio år sedan den förra planen. I den nya finns knappast Lappland med och det gör oss arga. Det finns inga satsningar på järnvägar i norr och kopplingar till industrier, säger Mika Riipi.

Välfärdsregioner

Finland kommer att delas in i nya välfärdsregioner under 2023.

-Det blir en stor förändring för hela samhället och får en stor påverkan på ekonomin. Främst gäller det sjukvården, säger Mika Riipi.

Grön omställning

I Norrbotten görs stora satsningar på grön ståltillverkning och grön omställning.

-Vi skulle behöva 100 000 fler innevånare för att klara av alla satsningar som är på gång. Många vill vara med. Vi är glada för att regeringen tillsatt en särskild samordnare, Peter Larsson, för alla planer som är på gång, säger Anna Degerman, Länsstyrelsen i Norrbotten.

Bostäder

Satsningarna ställer stora krav på samhället.

-Framförallt gäller det att hitta kompetent personal och att ordna bostadsförsörjningen. Luleå tekniska universitet ska starta utbildningar som en del av den gröna omställningen, säger Anna Degerman.

Problem för besöksnäringen

Besöksnäringen har haft stora problem under coronapandemin.

-Vi hoppas nu på en återhämtning. Vi har märkt en ökad efterfrågan på naturturism och på lokalproducerade varor, säger Anna Degerman. Hon tror mycket på gränsöverskridande samarbeten.

Flygplatser i Nordland

Det är stora planer på gång när det gäller flygplatserna i Nordland.

-Flygplatsen i Bodö ska flytta. I Mo i Rana planeras en ny flygplats och det blir även stora förändringar vid flygplatsen i Evenes. På Andöya planeras satellituppskjutningar, berättar Stig Olsen, Nordlands fylkeskommun.

Nordland har också ett stort överskott av grön energi.

-Det planeras också en batterifabrik i Mo i Rana, säger Stig Olsen.

I Nordland håller man på att ta fram en ny regional plan som ska fungera som ett styrdokument för satsningarna framöver.

Kent Lidman