2021, Nyheter 02.12.2021 Paula Mikkola
-Vi saknar en nyhetsförmedling över gränserna som fanns förr. Det är viktigt att veta vad som händer på andra sidan gränsen om man ska jobba eller flytta dit. Det sade Mika Riipi, Nordkalottrådets mötesordförande när rådet diskuterade rapporten ”Mentala Gränshinder-upplevelser av hinder och möjligheter vid arbete över gränsen mellan Finland och Sverige” vid höstmötet i Helsingfors.

Vi har i flera tidigare artiklar berättat om innehållet i rapporten. Det är beställd av Interreg-projektet ”Arbeta tillsammans”, Nordkalottens Gränstjänst och Nordkalottrådet. Rapporten är gjord av Anna Palmehag och Erik Ottoson vid ÖresundsInstitutet.

Dom pekar i huvudsak ut sex mentala gränshinder för rörligheten över gränserna. Det är långa avstånd och svaga sociala nätverk, nationella, regionala och lokala berättelser korsas, arbetskultur, den nationella gravitationskraften ökar kännedomen om det egna landet, språket och upplevelsen av att det är en hög tröskel att jobba i ett annat land (mer detaljer om rapporten i tidigare artiklar på denna sida).

Nyhetsförmedling

Det är lättare att jobba i ett land när man har mer kunskaper om det landet, dess lagar och regler, kultur, nyheter och annat.

-Det borde finnas nationella uppdrag hos dom stora nyhetsförmedlarna att också rapportera om vad som händer i grannländerna, sade Mika Riipi.

-Det är en viktig fråga att öka den internationella gravitationskraften och tänka bredare än bara nationellt, sade Paula Mikkola, Nordkalottrådets sekreterare.

Skolutbyte

Anna Degerman, Länsstyrelsen Norrbotten, tycker att skolorna har en viktig roll i detta.

-Ett utbyte mellan skolorna i dom olika länderna skulle öka intresset att arbeta över gränsen. Utbildning Nord i Övertorneå är ett bra exempel på internationella utbildning på det, sade hon.

Unga ut i världen

I många länder sker utflyttningen ofta från glesbygd till större orter eller städer.

-En utredning i Finland visar att folk flyttar till städerna för att dom söker likasinnade och kanske andra med samma yrke. Det kan också bero på åldern. Det är lättare att flytta när man är yngre än när man blivit äldre, sade Paula Mikkola.

-En del av ungdomen är att se världen. Jag tycker man ska skicka ut dom unga i världen, sade Mika Riipi.

-Jo, dom flesta unga önskar att resa ut från dom regioner där dom bor, men sedan måste vi få tillbaka dom, sade Helén Andersen, Troms och Finnmarks fylkeskommun.

Ökad attraktivitet

Det är viktigt att Nordkalottens attraktivitet ökar.

-Alla regioner har stora utmaningar och vi gör olika saker för att möta dom. Vi kan lära mycket av varandra och vad dom olika regionerna gör för att klara av utmaningarna, sade Mika Riipi.

-Troms har under många årtionden varit en attraktiv plats att flytta till. Men nu går det nedåt, och det beror på dom höga huspriserna och situationen på bostadsmarknaden. Det är viktigt med bostad och arbete för att man ska flytta till ett område, sade Ian Jawahir, Troms och Finnmarks fylkeskommun.

Kent Lidman