2019, Nyheter 22.02.2019 Paula Mikkola
Hur ska man öka rörligheten på landsbygden? Det var nyckelfrågan på seminariet ”Innovativa lösningar för mobiliteten på landsbygden” vid Nordregio Forum.

-Det handlar om nya sätt att lösa utmaningarna då det gäller rörlighet på landsbygden. Att använda digital teknik och flytta fokus från den egna bilen till att dela gemensamma lösningar, sade Julien Grunfelder från Nordregio, då han inledde seminariet.

Vilka faktorer avgör?

Mamba är ett interreg-projekt som bland annat arbetar med nya lösningar för ökad rörlighet och delade transporter. Mamba står för ”mobility-accessibility-innovation”.

Vad är det då som avgör vilka man väljer på landsbygden?

-Det är individrelaterade faktorer, som ålder, attityder, livsstil och sociala förhållanden. Likväl som geografiska, kulturella och ekonomiska förhållanden, samt den politiska och administrativa omgivningen, sade Anna Berlina, Mamba.

Tar tillvara erfarenheter

Mamba arbetar med att ta tillvara erfarenheter från redan existerande lösningar då det gäller mobiliteten.

-Vi arbetar med nya sätt att lösa utmaningarna och att använda digital teknik. Vi etablerar mobilitetscenter och jobbar med pilotprojekt för en hållbar rörlighet. Vi arbetar fram en manual för hur man själv ska jobba med dessa frågor och vi anordnar seminarier och möten med regionala intressenter, sade Anna Berlina. Det går att läsa mer på webbsidan: www.mambaproject.eu

Många utmaningar

Jessica Berg vid VTI (Statens väg-, och transportforskningsinstitut) i Sverige, framhöll att det finns många utmaningar då det gäller transporter och rörlighet på landsbygden.

-Det handlar om hur man ska kunna dela transporterna, till exempel att skolbussar inte är till äldre högskolestudenter, eller att det finns administrativa hinder för transporter mellan olika regioner. Det finns också stora utmaningar att klara transporter mellan städer, sade hon.

Det är inte heller så enkelt att samåka i bilar.

-Då måste man kunna lita på okända personer. Det är inte lätt att vara flexibel om fler ska dela på en biltransport. Någon måste ta ansvar och ordna med försäkringar, reparationer och annat som behövs. Och det ska inte vara dyrare än att åka buss, sade Jessica Berg.

Vilka lösningar finns?

Vad finns det då för tänkbara lösningar på problemen?

-Man måste komma överens om en gemensam prislista. Det bästa är att bilen eller transportmedel hyrs av en lokal person eller företag. Då det gäller el-cyklar borde

dom kunna hyras ut av en lokal affär eller bensinstation eller annan inrättning på orten, sade Jessica Berg

Hur ska man då kunna kombinera olika typer av mobil service på landsbygden?

-Kombinera allmänna och privata transporter. Det behövs mer än en service för att det ska vara tillgängligt varje dag. Servicen ska erbjudas av en lokal inrättning. Det är inte möjligt att göra det på kommersiell grund, sade Jessica Berg. Läs mer på: www.vti.se/sv/

Turistföretag samarbetar

Tobias Forngren vid Freelway, framhöll att det finns många bra exempel på hur turistföretag samarbetar.

-Det handlar om transporter av turister till olika boenden och sevärdheter eller evenemang. Vi har exempel på hur det fungerar i Skattungsbyn i Dalarna, sade han.

Där delar man egna bilar med taxi och busstransporter.

-Jordbrukarna samarbetar också om transporter av produkter till affärer och restauranger, sade Tobias Forngren. Läs mer på: www.freelway.com/

Tomma bussar

Sören Sörensen vid företaget SFMCON ApS (Smart Mobility Facilitator) i Danmark vet varför allt fler busslinjer läggs ned.

-Många bussar går tomma och då minskar turtätheten. Tomma busslinjer stängs av kommunerna och hur ska man då kunna serva befolkningen med allmänna transportmedel? sade han.

Ett positivt exempel på allmänna transporter på landsbygden är på Fyn där bussbolag samarbetar med taxi.

-Där kan man beställa en dörr-till-dörr transport med teletaxi. Man kan beställa transport från en punkt till en annan. Och taxin kör så man kan passa bussarnas avgångstider. Man kan också pendla till jobb och skola på detta sätt, sade Sören Sörensen.

Det finns att läsa mer på: sfmcon.dk/