2020, Nyheter 09.10.2020 Paula Mikkola
-Vi kommer att anordna ett antal workshops, göra videopresentationer, anordna informationsmöten och besök utifrån givna teman. Det sade Miia Narkaus, projektledare för Interreg-projektet ”Arbeta tillsammans” vid projektets kick-off nyligen. Ett hundratal intresserade deltog på kickoffen som på grund av corona-pandemin arrangerades på nätet.

Vi har tidigare i två artiklar berättat om projektet som startat under våren i år och ska pågå fram till 2022. Det är ett gränsöverskridande finsk-svenskt Interreg-projekt för att öka rörligheten och medvetenheten hos aktörerna på arbetsmarknaden om möjligheter till arbetsrörlighet över gränserna. Nordkalottrådet är en av medaktörerna i projektet.

Teman

Dom teman som projektet kommer att arbeta med är följande:

*Möjligheterna till arbetskraftsrörlighet över gränserna i Finland och Sverige.

*Vad behöver du veta när du flyttar och jobbar i ett annat skandinaviskt land?

*Vilka kompetenser behöver du för att jobba i olika företag?

*Hur ska man locka arbetskraft till företagen?

*Vilka mentala gränshinder finns mellan Sverige och Finland?

*Fika på svenska/finska

*Livslångt lärande

Hemsida

Mer om projektet finns på hemsidan https://arbetatillsammans.com

Vi kommer också att rapportera mer om projektet här på Nordkalottrådets hemsida.