2017, Nyheter 05.07.2017 Paula Mikkola
Tågtrafiken mellan Norden och Kina öppnar nya möjligheter för exportföretag och för persontrafik till och från Kina.

Nordregio karta

Till hösten startar tågtrafiken mellan Kouvola i Finland och Kina, den så kallade nya Sidenvägen. Trafiken ska gå via Torneå-Haparanda logistikcentrum. Det framgår av ett pressmeddelande av konsulten Micael Blomster, som länge arbetat med detta projekt.

Ansvarig för verksamheten i Norden blir Jari Grönlund som anställts av Kazakstans nationella järnvägsbolag (KTZ). Han ska sköta om marknadsföring, service och den operativa trafiken i dom nordiska länderna.

 

Olika spårvidder

Haparanda och Torneå kommuner har gett besked om att dom ska medverka i projektet och att tågen kommer att passera Haparanda/Torneå. Det finns färdiga rangerbangårdar på båda sidor gränsen med lyftanordningar för dom olika spårvidderna. Efter omlastningen av tågen i Haparanda/Torneå är det samma spårvidd resten av sträckan bort till den kinesiska gränsen.  

Det är Kouvola Innovation som tagit fram det logistiska upplägget mot Kina. Utvecklingschef Simo Päivinen säger att samarbetet med Haparanda/Torneå är en naturlig del av axeln mot övriga Norden eftersom järnvägen redan finns klar över gränsen, liksom kopplingen till Nordnorge. 

Tidigare i år samlades Europas och Kinas ledare i Peking för att diskutera transporterna mellan Europa och Kina. Kina beslutade att satsa 100 miljarder dollar på att utveckla transportleder och järnvägstrafik mellan Kina och Europa.

 

Ökad export

Genom denna transportled öppnas nya möjligheter för exportföretag i Norden att sälja sina produkter i Kina och övriga Asien. Dom olika knutpunkterna längs järnvägslinjen öppnar också möjligheter för export till Indien, Japan och Australien.

Det öppnar också möjligheter för persontrafik mellan Haparanda och Kina, en ny ”Orient Express”. Det skulle främja turistnäringen eftersom dom kinesiska turisterna i främst Lappland nu bara blir fler och fler.

 

Nordiskt logistikcenter

-Städerna kan nu leva upp till att vara ett nordiskt logistik-, och handelscenter, säger Peter Waara (S) kommunalråd i Haparanda och Timo Nousiainen, stadsdirektör i Torneå gemensamt i pressmeddelandet.

Tornedalsrådets VD Marko Varajärvi hoppas också på att detta öppnar möjligheterna för att förlänga Sidenvägen upp mot Ishavet och en elektrifiering av järnvägen mellan Laurila och Torneå.